Αναρτήσεις

Σπασμένα στηθαία περιμένουν... θύματα !

Ερμητικά κλειστή και βασανιστική !

Διέρρηξαν ναό μέσα στο πανεπιστήμιο Αιγαίου!