Αναρτήσεις

  επικαιρότητα

Ας το φωτίσουμε όπως το παρουσιάζουμε !

Μέρα και νύκτα... κινδυνεύουν !

Τελικά πότε θα υψωθεί στον νέο ιστό η σημαία μας ;

Στα πόσα ατυχήματα θα δουλέψουν ;

Ο Γιώργος Νικητιάδης θα φέρει την άνοιξη στον τουρισμό ;

Για όσους δεν πιστεύουν στον Άι Βασίλη !

S M S

θα τους διώξει όλους τους παλιούς στο δήμο...
ή θα μάθει πρώτα από αυτούς και μετά...

Μετάφραση

παράπονα Ρόδου
1 εικόνα 1000 λέξεις στο Instagram!
Δείτε επίσης