Αναρτήσεις

  επικαιρότητα

Σκισμένη και λερωμένη... στο Ακταίον !

Η αδιαφορία φέρνει την ευρεσιτεχνία !

Θα πέσει... δεν θα πέσει.

Οι φίλοι του ενυδρείου θα το βάψουν !

Ψηφιδωτή διάβαση στην πλατεία Σύμης !

Οι πολίτες ανέλαβαν δράση στην πλατεία Χαρίτου !

S M S

Και οι <άγιοι>> φοβέρα θέλουν...����

M M S

M M S

Μετάφραση

παράπονα Ρόδου
1 εικόνα 1000 λέξεις στο Instagram!
Δείτε επίσης