Αναρτήσεις

  επικαιρότητα

Καλώδια σε ρόλο... φρουράς !

Στύλοι φωτισμού... στην συσκευασία τους !

Ένα απέραντο πάρκινγκ... η μαρίνα Ρόδου.

Παραμένει η στροφή θανάτου στην οδό Βενέζη,

Πεζοδρόμιο... δάσος !

Πίνακας κινδύνου και ασχήμιας στην Γρίβα.

Τιμή σε έναν Βρετανό Ναύαρχο που έγραψε τη δική του ιστορία.

Η αγγλική... σε νεοελληνική.

Μετάφραση

παράπονα Ρόδου
1 εικόνα 1000 λέξεις στο Instagram!
Δείτε επίσης