επικαιρότητα

Αυξήθηκαν οι τιμές εισαγωγών στη βιομηχανία

Άνοδο 8,3% σημείωσε ο Γενικός Δείκτης Τιμών Εισαγωγών στη Βιομηχανία (ΓΔΤΕ) σε ετήσια βάση το Σεπτέμβριο του 2011...
έναντι αύξησης 4,9% που σημειώθηκε κατά την ίδια σύγκριση των δεικτών του έτους 2010 προς το 2009.

Σε σύγκριση με το δείκτη του Αυγούστου 2011, ο Γενικός Δείκτης σημείωσε αύξηση 1,0%, έναντι μείωσης 0,8% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση των δεικτών του έτους 2010.

Ο μέσος Δείκτης του δωδεκαμήνου Οκτωβρίου 2010 - Σεπτεμβρίου 2011, σε σύγκριση προς τον ίδιο δείκτη του δωδεκαμήνου Οκτωβρίου 2009 - Σεπτεμβρίου 2010, παρουσίασε αύξηση 6,9%, έναντι αύξησης 6,3% που σημειώθηκε κατά τη σύγκριση των αντίστοιχων προηγούμενων δωδεκαμήνων.

Η αύξηση του Γενικού Δείκτη Τιμών Εισαγωγών κατά 1,0%, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Αυγούστου 2011, οφείλεται στις μεταβολές των δεικτών των επιμέρους αγορών, δηλαδή:

α. Στην αύξηση του Δείκτη Τιμών Εισαγωγών από Χώρες Ευρωζώνης κατά 0,1%.

β. Στην αύξηση του Δείκτη Τιμών Εισαγωγών από Χώρες εκτός Ευρωζώνης κατά 1,8%.

Η αύξηση του Γενικού Δείκτη Τιμών Εισαγωγών κατά 8,3%, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Σεπτεμβρίου 2010, οφείλεται στις μεταβολές των δεικτών των επιμέρους αγορών, δηλαδή:

α. Στην αύξηση του Δείκτη Τιμών Εισαγωγών από Χώρες Ευρωζώνης κατά 1,7%.

β. Στην αύξηση του Δείκτη Τιμών Εισαγωγών από Χώρες εκτός Ευρωζώνης κατά 14,7

tro-ma-ktiko.blogspot.com

Σχόλια

Δείτε επίσης

παράπονα Ρόδου

εικονογράφημα

εικονογράφημα