επικαιρότητα

Παρατείνονται οι συμβάσεις μερικής απασχόλησης στους ΟΤΑ

Παρατείνονται, έως ότου συμπληρώσουν 18μηνο, όλες οι συμβάσεις μερικής απασχόλησης των δήμων που ήταν ενεργές ως την 30η Απριλίου 2011... σύμφωνα με σχετική εγκύκλιο του υπουργείου Εσωτερικών.

Βάσει της εγκυκλίου, με την οποία καθίσταται πράξη ρύθμιση που είχε συμπεριληφθεί στο ν. 4018/2011μ, καλούνται οι δήμαρχοι να επανασυνάψουν τις συμβάσεις μερικής απασχόλησης που είχαν διακοπεί χωρίς να έχουν συμπληρώσει 18 μήνες και έως ότου τους συμπληρώσουν.

Πρόκειται για τα προγράμματα μερικής απασχόλησης, αναφέρεται στην εγκύκλιο, που υλοποιήθηκαν από πρωτοβάθμιους ΟΤΑ έπειτα από τις αριθμ. 1/2009 και 2/2009 αποφάσεις της Επιτροπής του άρθρου 5 ν. 3250/2004, και για τα οποία δεν κατέστη δυνατή η ολοκλήρωση της διάρκειάς τους, δηλαδή η εξάντληση των δεκαοκτώ μηνών για τους οποίους είχε δοθεί έγκριση.

Σε περίπτωση που οι ΟΤΑ προχώρησαν στη λύση των συμβάσεων με τους μερικώς απασχολουμένους στις 30-4-2011 ή σε ημερομηνία μεταγενέστερη αυτής, έχουν τη δυνατότητα επανασύναψης των συμβάσεων αυτών, με διάρκεια ίση με το χρόνο που απομένει μέχρι τη συμπλήρωση συνολικής απασχόλησης 18 μηνών. Εάν, π. χ. είχαν υλοποιήσει το πρόγραμμα για 15 μήνες, οι συμβάσεις θα συναφθούν για διάστημα τριών μηνών.

Στην εγκύκλιο, επισημαίνεται ότι στην περίπτωση αυτή η ολοκλήρωση του προγράμματος είναι δυνητική και όχι υποχρεωτική για το φορέα, και θα πρέπει να αποφασιστεί από το οικείο δημοτικό (ή διοικητικό, εφόσον πρόκειται για ΝΠΔΔ) συμβούλιο, λαμβάνοντας υπόψη τις πραγματικές ανάγκες του ΟΤΑ, σε συνάρτηση βέβαια και με την οικονομική του κατάσταση, ώστε να είναι σε θέση να καλύψει το υπόλοιπο της απαιτούμενης δαπάνης, πέραν της προβλεπόμενης επιχορήγησης από το υπουργείο Εσωτερικών.

newsbeast

Σχόλια

S M S

Αναγνώστης: το κλεισιμο δρομου για παγοδρόμιο θα παιζει στα αθηναικα μμε...

M M S

M M S
παράπονα Ρόδου

Δείτε επίσης