επικαιρότητα

Εμπορικός Σύλλογος Ρόδου

ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΜΜ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Ο Εμπορικός Σύλλογος Ρόδου ενημερώνει τα μέλη του ότι έχει ήδη υπογραφεί η συμφωνία για τη σύσταση Ταμείου Εγγύησης για τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, ανάμεσα στο...
Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων Σκοπός του Ταμείου είναι η αντιμετώπιση του προβλήματος της ρευστότητας στην ελληνική αγορά και η διοχέτευση των απαραίτητων κεφαλαίων που θα τονώσουν την επιχειρηματικότητα. Ειδικότερα, το Ταμείο στοχεύει στη χορήγηση δανείων για επενδύσεις και κεφάλαια κίνησης προς τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις συνολικού ύψους 1,44 δις ευρώ, μέχρι το 2015, μέσω του ΕΣΠΑ και της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων.

Η ΕΣΕΕ παρακολουθεί από κοντά το θέμα εξειδίκευσης των προϋποθέσεων λειτουργίας του νέου Ταμείου, ώστε να υπάρχει τόσο η ορθή αντιμετώπιση της έλλειψης ρευστότητας στην αγορά, όσο και η αναχρηματοδότηση των δανείων ΤΕΜΠΜΕ που πνίγουν τους συναδέλφους.

Επίσης, σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με τροπολογία της Γενικής Γραμματείας Καταναλωτή, που ενσωματώθηκε σε νομοσχέδιο του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, υπάγονται πλέον στις διατάξεις του νόμου 3869/2012, που αφορά στη ρύθμιση των οφειλών των υπερχρεωμένων νοικοκυριών και οι μικροέμποροι.

Όπως προβλέπεται, δικαίωμα ρύθμισης των χρεών τους έχουν και τα φυσικά πρόσωπα που διενεργούν εμπορικές πράξεις, με την προϋπόθεση ότι είναι αυτοαπασχολούμενοι, δεν απασχολούν κατά τα τελευταία τέσσερα έτη πριν από την κατάθεση της αίτησης πέραν του ενός εργαζομένου σε σχέση εξαρτημένης εργασίας και οι οφειλές από τις εμπορικές πράξεις δεν υπερβαίνουν το ποσό των 25.000 ευρώ.

ΕΝΤΑΞΗ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΟΑΕΕ ΣΕ ΚΑΤΩΤΕΡΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Ο Εμπορικός Σύλλογος Ρόδου ενημερώνει τα μέλη του ότι μετά από συντονισμένες και διαρκείς προσπάθειες της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ελληνικού Εμπορίου (Ε.Σ.Ε.Ε.), ένα πάγιο αίτημα των εμπόρων τα τελευταία χρόνια οδεύει προς υλοποίηση.

Στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης που ενέκρινε προχθές το Υπουργικό Συμβούλιο περιλαμβάνεται διάταξη, η οποία δίνει τη δυνατότητα στους ασφαλισμένους του OAEE να ζητήσουν την υπαγωγή τους σε μια ή και δύο κατώτερες ασφαλιστικές κατηγορίες από αυτήν στην οποία υπάγονται. Το δικαίωμα αυτό θα έπρεπε να παρέχεται σε όλους και όχι μόνο, εφόσον δεν υφίστανται ληξιπρόθεσμες οφειλές ή έχουν υπαχθεί σε ρύθμιση και καταβάλλονται οι δόσεις κανονικά και με συνέπεια.

Με το ίδιο νομοσχέδιο τίθεται σε εφαρμογή ένα άλλο πάγιο αίτημά μας, η μείωση των εργοδοτικών εισφορών για όλους τους συνεπείς εργοδότες. Η μείωση θα είναι ύψους 5% και θα ισχύσει για τους εργοδότες που καταβάλλουν τη μισθοδοσία, τις εισφορές και το φόρο μισθωτών υπηρεσιών ταυτόχρονα μέσω τραπεζών. Στην περίπτωση των μισθών, δεν θα πρέπει, όμως, να επιτρέπεται η αυθαίρετη παρακράτηση από τις τράπεζες για ρύθμιση οφειλών και δόσεων δανείων. Το σημαντικότερο σε αυτήν τη νομοθετική εξέλιξη δεν είναι τόσο το ύψος της μείωσης, που είναι μικρό, αλλά αυτό καθαυτό το γεγονός ότι εισάγεται επιτέλους ο θεσμός της μείωσης των εργοδοτικών εισφορών για τους συνεπείς εργοδότες

Σχόλια

παράπονα Ρόδου

Δείτε επίσης