επικαιρότητα

Ιδρύονται τα Κέντρα Ελέγχου Φορολογουμένων μεγάλου πλούτου

Στη σύσταση ειδικής αποκεντρωμένης υπηρεσίας φορολογικού ελέγχου επιπέδου Διεύθυνσης, υπό τον τίτλο «Κέντρο Ελέγχου Φορολογουμένων Μεγάλου Πλούτου...
(Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Π.)», προχωρά η κυβέρνηση, όπως προβλέπεται στο πολυνομοσχέδιο νομοσχέδιο του υπουργείου Οικονομικών.

Υπάγεται στη Γενική Διεύθυνση Φορολογικών Ελέγχων και Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων, έχει έδρα στον δήμο Αθηναίων και η κατά τόπον αρμοδιότητά της εκτείνεται σε όλη την επικράτεια.

Επιπρόσθετα η Δ.Ο.Υ. Μεγάλων Επιχειρήσεων μετατρέπεται σε ειδική αποκεντρωμένη υπηρεσία φορολογικού ελέγχου, η οποία επίσης υπάγεται στην Γενική Διεύθυνση Φορολογικών Ελέγχων και Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων και μετονομάζεται σε «Κέντρο Ελέγχου Μεγάλων Επιχειρήσεων (Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ.)», με έδρα το δήμο Αθηναίων.

Ο χρόνος έναρξης λειτουργίας των Κέντρων Ελέγχου Φορολογουμένων Μεγάλου Πλούτου και Μεγάλων Επιχειρήσεων, καθώς και των νέων τμημάτων και γραφείων των ΔΕΚ Αθηνών και Θεσσαλονίκης και ο χρόνος παύσης λειτουργίας της Δ.Ο.Υ. Μεγάλων Επιχειρήσεων ορίζεται σε ένα μήνα από την δημοσίευση του νόμου.
forologikanea.gr


Parapona-Rodou

Σχόλια

S M S

Αναγνώστης: το κλεισιμο δρομου για παγοδρόμιο θα παιζει στα αθηναικα μμε...

M M S

M M S
παράπονα Ρόδου

Δείτε επίσης