επικαιρότητα

Πώς θα σώσετε το σπίτι σας από τον πλειστηριασμό

Του Γιώργου Αυτιά

Με το νέο νόμο που ψήφισε η Βουλή δίνεται υπό ­προϋποθέσεις παράταση ενός έτους για προστασία από πλειστηριασμό των ακινήτων... όσων έχουν «κόκκινα» δάνεια. Οι δανειολήπτες αυτοί έχουν προθεσμία έως τις 31 Ιανουαρίου 2014 για να υποβάλουν αίτηση υπαγωγής στις διατάξεις του νόμου, ενώ εξακολουθεί να υφίσταται η δυνατότητα δικαστικής προσφυγής για τη ρύθμιση δανείων υπερχρεωμένων νοικοκυριών με βάση το «νόμο Κατσέλη»...


Ας εξετάσουμε το όλο θέμα μέσα από ερωτήσεις και απαντήσεις.

Τι προβλέπει ο νόμος που ψηφίστηκε πρόσφατα από τη Βουλή;
Την αναστολή πλειστηριασμού από τις τράπεζες της πρώτης κατοικίας έως την 31/12/2014, εφόσον συντρέχουν συγκεκριμένες προϋποθέσεις που αφορούν στην αντικειμενική αξία του ακινήτου, στο οικογενειακό εισόδημα και στη συνολική περιουσία των δανειοληπτών. Η αντικειμενική αξία της κύριας κατοικίας δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 200.000 ευρώ, το ετήσιο καθαρό (μετά από φόρους) οικογενειακό εισόδημα τα 35.000 ευρώ και το σύνολο κινητής και ακίνητης περιουσίας τα 270.000 ευρώ. Από το ποσό των 270.000 ευρώ, το σύνολο των καταθέσεων και των κινητών αξιών του οφειλέτη δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 15.000 ευρώ.

Υπάρχει ειδική πρόβλεψη για τους πολύτεκνους και τα άτομα με αναπηρία;
Ναι, για οικογένειες που βαρύνονται φορολογικά με τρία και περισσότερα παιδιά, για άτομα με αναπηρία άνω του 67% και για όσους βαρύνονται φορολογικά από άτομα με αναπηρία άνω του 67% τα όρια των παραπάνω προϋποθέσεων –αντικειμενική αξία πρώτης κατοικίας, εισόδημα και περιουσία– προσαυξάνονται κατά 10%. Δηλαδή, η αντικειμενική αξία της πρώτης κατοικίας δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 220.000 ευρώ, το καθαρό οικογενειακό εισόδημα τα 38.500 ευρώ και η συνολική αξία της κινητής και ακίνητης περιουσίας τα 297.000 ευρώ. Από το ποσό αυτό το σύνολο των καταθέσεων και των κινητών αξιών του οφειλέτη δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 16.500 ευρώ.

Κατά τη διάρκεια της αναστολής πλειστηριασμού, οι οφειλέτες θα πρέπει να καταβάλλουν δόσεις στις τράπεζες;
Ναι, οι μισθωτοί, οι συνταξιούχοι και οι άνεργοι με εισοδήματα πέραν του επιδόματος ανεργίας θα πρέπει να καταβάλλουν δόσεις ίσες με το 10% του καθαρού μη­νιαίου εισοδήματός τους, όταν το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα δεν ξεπερνά τα 15.000 ευρώ. Για οικογενειακό εισόδημα άνω των 15.000 ευρώ υπολογίζεται ποσοστό 10% μέχρι του ποσού αυτού και ποσοστό 20% στο υπερβάλλον εισόδημα. Οι ελεύθεροι επαγγελματίες και έμποροι θα πρέπει να καταβάλλουν στην τράπεζα ποσό ίσο τουλάχιστον με το 20% της τελευταίας ενήμερης δόσης.

Υπάρχει εξαίρεση στην καταβολή δόσεων;
Για τους ανέργους με μηδενικό εισόδημα ή μοναδικό εισόδημα το επίδομα ανεργίας παρέχεται η δυνατότητα να μην πληρώνουν δόση.

Ποιοι άλλοι νόμοι ισχύουν για την προστασία των δανειοληπτών;
Ισχύουν ο νόμος 3869/2010 («νόμος Κατσέλη») και ο νόμος 4161/2013 που προστατεύει δικαστικά όσους δεν μπορούν να εξοφλήσουν τα δάνειά τους.

Θα δημιουργηθεί μόνιμο πλαίσιο διαχείρισης «κόκκινων» δανείων από το 2015;
Ο τελευταίος νόμος προβλέπει ότι από το 2015 θα υπάρξει ένα νέο σύστημα διαχείρισης των μη εξυπηρετούμενων δανείων, με βάση έναν κώδικα δεοντολογίας που θα εκδώσει η Τράπεζα της Ελλάδος. Όσοι όμως θέλουν να αποφύγουν τον κίνδυνο του εκπλειστηριασμού του ακινήτου τους έχουν μόλις ένα μήνα περιθώριο, μέχρι τις 31 Ιανουαρίου 2014, να υποβάλουν αίτηση υπαγωγής στο νέο νόμο ή να προσφύγουν δικαστικά με βάση το «νόμο Κατσέλη».

Τι προβλέπεται για τον εγγυητή του δανείου;
Για τους εγγυητές προβλέπεται η απαγόρευση πλειστηριασμού ακινήτων τους, εφόσον ο πρωτοφειλέτης ενταχθεί στη ρύθμιση του νόμου.

Τι γίνεται στην περίπτωση ύπαρξης περισσοτέρων του ενός δανειστών;
Η μηνιαία καταβολή κατανέμεται σύμμετρα. Σε περίπτωση μη τήρησης της υποχρέωσης για τρεις μήνες συνολικά αίρεται για το συγκεκριμένο οφειλέτη και τη συγκεκριμένη οφειλή η απαγόρευση πλειστηριασμού. Κατά τη διάρκεια της απαγόρευσης πλειστηριασμού και εφόσον η απαγόρευση δεν έχει αρθεί για τον πρωτοφειλέτη ως προς τη συγκεκριμένη οφειλή απαγορεύεται ο πλειστηριασμός ακινήτων των εγγυητών για τις συγκεκριμένες οφειλές.

Αν έχει εκδοθεί η απόφαση του Ειρηνοδικείου με βάση το «νόμο Κατσέλη», αλλά δεν μπορώ να πληρώνω τις δόσεις, ποιες είναι οι συνέπειες;
Αν για τρεις μήνες δεν πληρώνετε τη δόση που έχει ορίσει ο δικαστής, εκπίπτετε από τη ρύθμιση και δεν προστατεύεται το ακίνητό σας.

Έχω σπίτι εγώ και η γυναίκα μου άλλο σπίτι. Αν έχω δάνεια, κινδυνεύει και το σπίτι της συζύγου μου;
Αν η σύζυγος δεν έχει υπογράψει ως εγγυητής στα δικά σας δάνεια, δεν κινδυνεύει η περιουσία της. Δηλαδή ο καθένας ευθύνεται με τη δική του περιουσία για τα χρέη του.

Η τράπεζα μου έστειλε διαταγή πληρωμής. Τι να κάνω;
Μέσα σε δεκαπέντε ημέρες ανακοπή και αίτηση αναστολής ή, αν προλαβαίνετε, αίτηση στο «νόμο Κατσέλη», οπότε προστατεύεστε με την κατάθεση της αίτησης. Μετά τις τροποποιήσεις του νόμου 4161/2013, με την κατάθεση και μόνο της αίτησης στο Ειρηνοδικείο προστατεύεται αυτόματα η περιουσία του δανειολήπτη. Βέβαια, ο οφειλέτης υποχρεούται να καταβάλλει στο διάστημα έως την έκδοση της προσωρινής διαταγής το ποσό του 10% της τελευταίας ενήμερης δόσης.

Τι θα πρέπει να πληρώνω στην τράπεζα μέχρι να βγει η απόφαση του Ειρηνοδικείου;
Έως την έκδοση της απόφασης από το Ειρηνοδικείο ο οφειλέτης πρέπει να καταβάλει το ποσό που έχει ορίσει ο δικαστής με την προσωρινή διαταγή.

Είμαι ελεύθερος επαγγελματίας. Μπορώ να προσφύγω στο Ειρηνοδικείο;
Οι μισθωτοί, οι συνταξιούχοι, οι άνεργοι αλλά και οι ελεύθεροι επαγγελματίες, όπως οι λογιστές, οι δικηγόροι, οι γιατροί, μπορούν να κάνουν αίτηση στο Ειρηνοδικείο. Ακόμα μπορούν και οι μικροέμποροι, δηλαδή έμποροι που ασκούν τη δραστη­ριότητά τους και έχουν κέρδος ως απόρροια της σωματικής τους καταπόνησης.

Τι ακριβώς είναι η προσωρινή διαταγή; Τι κερδίζω με αυτή;
Με την κατάθεση της αίτησης στο Ειρηνοδικείο ορίζεται μια δικάσιμος για τη δίκη που συνήθως είναι μακρινή, μπορεί και πέντε ή δέκα έτη μετά. Ορίζεται όμως και δικάσιμος για τη συζήτηση της προσωρινής διαταγής περίπου για δύο μήνες μετά, στην πράξη όμως γίνεται αργότερα. Κατά τη συζήτηση της προσωρινής διαταγής ακούγονται και τα δύο μέρη ενώπιον του ειρηνοδίκη και ο δικαστής, εφόσον κρίνει ότι θα ευδοκιμήσει η αίτηση και η περιουσία του δανειολήπτη κινδυνεύει, επιβάλλει την προστασία της περιουσίας του, αλλά ορίζει και το ποσό –συνήθως πολύ χαμηλό– που θα πρέπει να καταβάλλει ο δανειολήπτης έως την εκδίκαση της υπόθεσης. Στην πράξη, οι περισσότερες από τις προσωρινές διαταγές, εφόσον πρόκειται για υποθέσεις που πληρούνται οι προϋποθέσεις, γίνονται δεκτές.

Πρέπει να αποδείξω αδυναμία πληρωμής του δανείου;
Ασφαλώς. Είτε γιατί μειώθηκε ο μισθός σας είτε γιατί μείνατε άνεργος είτε γιατί ασθενήσατε είτε γιατί μείνατε ανάπηρος.

Ποια δάνεια ρυθμίζονται;
Καταναλωτικά, στεγαστικά και επαγγελματικά δάνεια.

Πριν από το δικαστήριο απευθύνομαι στην τράπεζα για εξωδικαστικό συμβιβασμό;
Αυτό είναι προαιρετικό.

Χρειάζομαι δικηγόρο για προσφυγή;
Όχι απαραίτητα. Μπορείτε να απευθυνθείτε σε καταναλωτική ένωση ή στο δικηγορικό σύλλογο.

Τι εμφανίζω στο δικαστήριο;
Τα πάντα. Δεν κρύβετε τίποτα. Το δικαστήριο ελέγχει την περιουσία και τα οικονομικά σας εξονυχιστικά και κατόπιν ρυθμίζει τα χρέη.

Δεν είμαι άνεργος, εργάζομαι, αλλά έχει μειωθεί το εισόδημά μου. Μπορώ να ενταχθώ στο «νόμο Κατσέλη»;
Βεβαίως, στο νόμο αυτό δεν υπάγονται μό-
νο άνεργοι, αλλά και εργαζόμενοι που έχουν υποστεί μείωση του εισοδήματός τους.

Πήγα στο Ειρηνοδικείο, βγήκε η απόφαση και ήταν απορριπτική. Τι μπορώ να κάνω τώρα;
Έφεση ή νέα αίτηση ή υπαγωγή στις νέες ρυθμίσεις.

Έχω μια ομόρρυθμη εταιρεία. Μπορώ να υπαχθώ στο «νόμο Κατσέλη»;
Όχι.

Είμαι έμπορος. Αν κλείσω την επιχείρησή μου μπορώ να υπαχθώ στο «νόμο Κατσέλη»;
Ναι, αλλά μόνο αν τη στιγμή που κλείσατε την επιχείρηση ήσασταν ενήμερος στις οφειλές σας.

Έχω χρέος 300.000 ευρώ και μόνο μία κύρια κατοικία. Κινδυνεύει το σπίτι μου;
Ναι, καθώς η αναστολή των πλειστηριασμών είναι μόνο για οφειλές έως 200.000 ευρώ.

Η τράπεζα μπορεί από μόνη της, χωρίς να το ξέρω, να μου εγγράψει προσημείωση υποθήκης στο σπίτι μου;
Ναι, αν έχει εκδώσει διαταγή πληρωμής, μπορεί για εξασφάλιση της απαίτησής της να εγγράψει προσημείωση υποθήκης στο σπίτι.

Έχω δάνειο του ΟΕΚ. Μπορώ να μπω στο «νόμο Κατσέλη»;
Ναι, και να σημειωθεί ότι στα δάνεια του ΟΕΚ έχει πλέον υπεισέλθει ο ΟΑΕΔ.

Βγήκε η απόφαση στο Ειρηνοδικείο, αλλά εν τω μεταξύ έχασα τη δουλειά μου ή μειώθηκε ο μισθός μου και δεν μπορώ να πληρώνω τη δόση. Τι μπορώ να κάνω;
Μπορεί να γίνει αίτηση μεταρρύθμισης της απόφασης και να ζητήσετε να πληρώνετε πιο χαμηλές δόσεις.

Θέλω να μπω στο «νόμο Κατσέλη», αλλά δεν μπορώ να πληρώνω δόση, επειδή είμαστε άνεργοι και εγώ και η σύζυγός μου. Τι να κάνω;
Μπορείτε να ζητήσετε να μην καταβάλλετε δόση.

Πέθανε ο πατέρας μου που είχε χρέη. Αυτά τα χρέη μεταφέρονται σε εμένα;
Ναι, τα χρέη κληροδοτούνται, αποτελούν το παθητικό της περιουσίας.

Είμαι εγγυητής σε δάνειο που πήρε το παιδί μου και δεν μπορεί να το πληρώσει. Κινδυνεύω να χάσω και το δικό μου σπίτι;
Εφόσον το παιδί έχει τις προϋποθέσεις για να εξαιρεθεί το ακίνητο από πλειστηριασμό, δεν κινδυνεύει το σπίτι του εγγυητή.

Χρωστάω σε τρεις διαφορετικές τράπεζες – στεγαστικά, καταναλωτικά και κάρτες. Η ελάχιστη δόση 10% πού θα πληρωθεί;
Θα μοιραστεί στις τράπεζες αναλογικά, με βάση το ύψος της κάθε οφειλής. 

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΟ ΝΕΟ ΝΟΜΟ
• Αντικειμενική αξία ακινήτου έως 200.000 ευρώ
• Καθαρό οικογενειακό εισόδημα
έως 35.000 ευρώ
• Συνολική περιουσία έως 270.000 ευρώ
• Καταθέσεις έως 15.000 ευρώ

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΡΙΤΕΚΝΟΥΣ, ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΥΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΗΡΟΥΣ
ΑΝΩ ΤΟΥ 67%
• Αντικειμενική αξία ακινήτου έως 220.000 ευρώ
• Καθαρό οικογενειακό εισόδημα
έως 38.500 ευρώ
• Συνολική περιουσία έως 297.000 ευρώ
• Καταθέσεις έως 16.500 ευρώ

ΥΨΟΣ ΔΟΣΗΣ
Ετήσιο εισόδημα Μηνιαία δόση

5.000 € 42 €

10.000 € 83 €

15.000 € 125 €

20.000 € 208 €

25.000 € 292 €

30.000 € 375 €

Δημοσιεύθηκε στο περιοδικό "Επίκαιρα", στο τεύχος 220, 01/01/2014

Παράπονα Ρόδου

Σχόλια

παράπονα Ρόδου

Δείτε επίσης

επικοινωνήστε

δώσε δύναμη στη φωνή σου,
κάνε τα παράπονα στον δήμαρχο,
κατήγγειλε ότι βλάπτει την κοινωνία,
διάδωσε τις πιο σημαντικές ειδήσεις,
μοιράσου χρήσιμες συμβουλές,
στείλε μας το δικό σου άρθρο
και δημοσίευσε ότι θέλεις
στο paraponarodou@gmail.com
ή συμπλήρωσε την φόρμα

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *

S M S

Αναγνώστης: Ο καθηγητής που μιλησε στην εκπομπη " Επιλογες" της ΕΡΤ 1 για την δολοφονία της Ελενης, είναι το λιγότερο που μπορώ να πω αχάριστος. Η Κοινωνία της Ρόδου ποναει και το βλέπουμε καθημερινά σε συζητήσεις μεταξυ μας αλλά και στα ΜΚΔ. Τα λόγια του προσβάλουν τον Ροδιακη λαό.

M M S

M M S

διαφημιστείτε εδώ

διαφημιστείτε εδώ
οικονομικά & αποδοτικά