επικαιρότητα

ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ: Θα συνδεθούν online μεταξύ τους οι υπηρεσίες του δημοσίου!

Μπορείτε να φανταστείτε ένα δημόσιο τομέα στην Ελλάδα όπου θα υπάρχει διαλειτουργικότητα των ηλεκτρονικών συστημάτων, δυνατότητα ηλεκτρονικής επικοινωνίας των βασικών δημοσίων μητρώων, ασφάλεια και προσβασιμότητα από κοινό;...

Θα πείτε πως αυτός ο στόχος είναι απλός με βάση τις σύγχρονες τεχνολογίες. Αλλά μοιάζει εξωπραγματικός με βάση την κατάσταση στο ελληνικό Δημόσιο. Και, όμως, το Σχέδιο Δράσης για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση, το οποίο τέθηκε χθες σε δημόσια διαβούλευση από το υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, φιλοδοξεί να ανοίξει δρόμους στην κατεύθυνση αυτή. Η διαβούλευση θα διαρκέσει μέχρι τη Δευτέρα 28 Ιουλίου 2014.

Το Σχέδιο Δράσης, σύμφωνα με το υπουργείο, ενσωματώνει τις βασικές δεσμευτικές αρχές της Στρατηγικής για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση, με γνώμονα το όφελος για πολίτες και επιχειρήσεις. Ιδιαίτερη σημασία έχει το γεγονός ότι συνυπογράφεται από όλα τα υπουργεία που διαθέτουν μεγάλο όγκο έργων Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, καθώς, για πρώτη φορά, με πρωτοβουλία του ΥΔΜΗΔ, υπήρξε κύκλος διμερών επαφών, προκειμένου να διασφαλιστούν δύο βασικά σημεία: Πρώτον, ότι τα σημαντικά τομεακά έργα κάθε υπουργείου θα ενταχθούν στο Σχέδιο Δράσης και, δεύτερον πως θα αποφευχθούν οι επικαλύψεις και επαναλήψεις έργων, κάτι σύνηθες, δυστυχώς, στο ελληνικό Δημόσιο.

Το Σχέδιο Δράσης είναι ήδη αποτέλεσμα μιας πρώτης διαβούλευσης, καθώς, σύμφωνα με την ανακοίνωση του υπουργείου, έχουν ληφθεί υπόψη οι παρατηρήσεις εμπειρογνωμόνων, επιχειρήσεων, κοινωνικών εταίρων και πολιτών, όπως καταγράφηκαν στην επεξεργασία της Στρατηγικής για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση.

Το Σχέδιο Δράσης καλύπτει την επταετία 2014-2020, αλλά θα επανεξετάζεται κάθε έτος, ώστε ανά πάσα στιγμή να αντικατοπτρίζει την πραγματική κατάσταση των έργων και τις τρέχουσες ανάγκες της Δημόσιας Διοίκησης, καθώς και την εξέλιξη της τεχνολογίας.

Στόχος του Σχεδίου είναι η εξασφάλιση των απαραίτητων υποδομών, η πρόσβαση όλων των πολιτών και των επιχειρήσεων στις υπηρεσίες Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και η ορθολογική αξιοποίηση των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών στο Δημόσιο.

Πηγή: Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ

Παράπονα Ρόδου

Σχόλια

παράπονα Ρόδου
1 εικόνα 1000 λέξεις στο Instagram!
Ψηφοφορία Δήμου

Δείτε επίσης

Ψηφοφορία Περιφέρειας