επικαιρότητα

Τι θα γίνει εάν η Ελλάδα δεν πληρώσει τη δόση στο ΔΝΤ


Τι θα συμβεί εάν η Ελλάδα δεν πληρώσει μια δόση προς το ΔΝΤ, ...εξετάζει έκθεση της Bank of America. Στις 5 Ιουνίου, η Ελλάδα καλείται να καταβάλει στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο 300 εκατ. ευρώ.

Σύμφωνα με την BofA Merrill Lynch σε έκθεση που είχε δημοσιεύσει στις αρχές Απριλίου, εάν η Ελλάδα χάσει μια πληρωμή προς το ΔΝΤ αυτό δεν σημαίνει απαραίτητα ότι θα υπάρξει αυτόματα χρεοκοπία. Η χώρα μπορεί να έχει μια περίοδο χάριτος ενός μήνα. Η αλληλουχία των γεγονότων θα είναι η εξής σε μια τέτοια περίπτωση:
1.Τα κλιμάκια του ΔΝΤ στέλνουν μήνυμα καλώντας το κράτος-μέλος να καταβάλει γρήγορα τη δόση. Το μήνυμα αυτό έρχεται από το γραφείο του αρμόδιου εκτελεστικού διευθυντή. Το κράτος-μέλος δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιήσει πόρους του Ταμείου, ούτε τίθεται ενώπιον του Εκτελεστικού Συμβουλίου αίτημα για τη χρήση πόρων του Ταμείου μέχρις ότου αποπληρωθεί η δόση.
2. Μετά από δύο εβδομάδες, η διοίκηση του Ταμείου στέλνει μήνυμα στον διοικητή του κράτους-μέλους, τονίζοντας τη σοβαρότητα της αποτυχίας εκπλήρωσης των υποχρεώσεων και πιέζοντας για άμεσο διακανονισμό.


Μετά από έναν μήνα, η διευθύντρια του ΔΝΤ ειδοποιεί το Εκτελεστικό Συμβούλιο ότι είναι ληξιπρόθεσμη η υποχρέωση.
Όταν το εκτελεστικό συμβούλιο ειδοποιηθεί για τη ληξιπρόθεσμη οφειλή, τότε είναι που θα μπορούσε να εξελιχθεί η κρίσιμη αλληλουχία γεγονότων. Με βάση τη συμφωνία Master Financial Assistance Facility μεταξύ του EFSF και της Ελλάδας, η ειδοποίηση για μια ληξιπρόθεσμη οφειλή προς το ΔΝΤ θα μπορούσε να συνιστά πιστωτικό γεγονός για τα δάνεια του EFSF.
Ένα τέτοιο σενάριο θα ήταν δυνατό να οδηγήσει τον EFSF στο να ακυρώσει μέρος ή ολόκληρη τη συμφωνία του, ή ακόμα και να κηρύξει άμεσα απαιτητό το αρχικό κεφάλαιο του δανείου. Με τη σειρά της, η επιτάχυνση των δανείων του EFSF που συνδέονται με το PSI θα πυροδοτούσε πιστωτικό γεγονός για τα κρατικά ομόλογα του PSI. Ακόμα και αν η Ελλάδα αποπληρώσει τη δόση των 300 εκατ. ευρώ στις 5 Ιουνίου, υπάρχουν τρεις ακόμα πληρωμές που πρέπει να γίνουν. Στις 12 του ίδιου μήνα θα πρέπει η Αθήνα να αποπληρώσει άλλα 360 εκατ. ευρώ στις 16 του μήνα 560 εκατ. ευρώ και στις 19 του μήνα τα τελευταία 360 εκατ. ευρώ.
Το ίδιο ισχύει και για την περίπτωση της ΕΚΤ. Το ενημερωτικό φυλλάδιο για τα ομόλογα που κατέχει η ΕΚΤ αναφέρει πως υπάρχει μια περίοδος χάριτος 30 ημερών για την καταβολή των τόκων, προτού κηρυχθεί πτώχευση...Παράπονα Ρόδου

Σχόλια

S M S

θα τους διώξει όλους τους παλιούς στο δήμο...
ή θα μάθει πρώτα από αυτούς και μετά...

Μετάφραση

παράπονα Ρόδου
1 εικόνα 1000 λέξεις στο Instagram!
Δείτε επίσης