ροή ειδήσεων

Διαβούλευση για τη Βιώσιμη Αστική Ανάπτυξη της ΡόδουΤη διαδικασία ενημέρωσης – διαβούλευσης, στο πλαίσιο της προετοιμασίας του για την υποβολή του Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΒΑΑ), ξεκινά ο Δήμος Ρόδου.


Στο πλαίσιο της νέας προγραμματικής περιόδου 2014-2020, καθώς και της διαδικασίας εξειδίκευσης του ΠΕΠ Ν. Αιγαίου, ο Δήμος Ρόδου έχει προετοιμάσει τη Στρατηγική Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΒΑΑ), μέσω του καινοτόμου χρηματοδοτικού εργαλείου της Ολοκληρωμένης Χωρικής Επένδυσης (ΟΧΕ).

Η ΒΑΑ του Δήμου Ρόδου αποτελεί ένα ολοκληρωμένο στρατηγικό σχέδιο, που θα συμβάλει στην αξιοποίηση συνολικά των δυνατοτήτων των υπό εξέταση αστικών περιοχών με ταυτόχρονη ανάπτυξη ισχυρών συνεργασιών.

Βασικοί πυλώνες του οράματος της δημοτικής αρχής αποτελούν η αστική ανάπλαση και η περιβαλλοντική αναβάθμιση του αστικού ιστού, καθώς και η οικονομική ανάπτυξη και η προαγωγή της κοινωνικής συνοχής, μέσω ενός ολοκληρωμένου και φιλόδοξου σχεδίου δράσεων και παρεμβάσεων.

Μεταξύ των προτεινόμενων δράσεων συγκαταλέγονται:

– Η δημιουργία ενός εκτεταμένου δικτύου πεζοδρομήσεων

– Η ανάπτυξη χώρων πρασίνου

– Η αξιοποίηση και η ενεργειακή αναβάθμιση των δημοτικών, καθώς και των ιδιωτικών κτιρίων

– Η ανάπτυξη δομών και υπηρεσιών για την καταπολέμηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού

– Η χρηματοδότηση πράξεων που ενισχύουν την επιχειρηματικότητα και την τοπική οικονομική ανάπτυξη

Ο Δήμος Ρόδου καλεί τους φορείς και τους δημότες να υποβάλλουν τις προτάσεις τους στην ιστοσελίδα του Δήμου (www.rhodes.gr ), συμπληρώνοντας την παρεχόμενη ηλεκτρονική φόρμα.

ΕΡΤ

Σχόλια

Δείτε επίσης

εικονογράφημα

εικονογράφημα
loading...
Εγγραφείτε