επικαιρότητα

Άγχος, Σύγχυση και Πανικός;Αναρωτιέται ο Γλαρός Ιωάννης, Μέλος του Τομέα Παιδείας της Ν.Δ

Την χρονική στιγμή που (ορθώς) προβάλλεται το οπτικοακουστικό μήνυμα με τίτλο «Επιλέγω Επαγγελματικό Λύκειο-Επιλέγω ΕΠΑΛ» προκειμένου να γίνει δημοσιοποίηση και ανάδειξη της Δημόσιας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης στην Κοινωνία, την ίδια στιγμή, η Πολιτική Ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας με ενέργειες και πράξεις προκαλεί άγχος και σύγχυση στους Μαθητές, στους Γονείς-Κηδεμόνες και την Εκπαιδευτική Κοινότητα.

Συγκεκριμένα με την υπ. Αρ. 89047/ΓΔ4/26-05-2017 Εγκύκλιο του Υ.Π.Π.Ε.Θ., «η εγγραφή και η ανανέωση εγγραφής για το σχολικό έτος 2017-2018 υποβάλλονται υποχρεωτικά ηλεκτρονικά από τις 19-06-2017 έως τις 23-06-2017».
Κατόπιν των ανωτέρω, εύλογα δημιουργούνται τα εξής ερωτήματα :

1) Βάσει ποια διοικητικής διαδικασίας θα γίνονται οι εγγραφές και οι ανανεώσεις εγγραφών; Πότε θα δημοσιοποιηθεί η ύπαρξη (;) της Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας; Με τι συνθηματικά εισόδου και κωδικούς θα γίνεται η εισαγωγή των χρηστών στο σύστημα;

2) Πως είναι δυνατόν η Εγκύκλιος να είναι σε αντίθεση και αναντιστοιχία με τις διατάξεις της Υ.Α. 133381/Δ4/24-8- 2016 (ΦΕΚ 2527/τ’ Β’/24-8-2016) του κ. Υπουργού Παιδείας, αφού σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρ. 1 της σχετικής Υ.Α, «Οι εγγραφές των μαθητών/τριών ημερήσιων και εσπερινών ΕΠΑ.Λ. για κάθε σχολικό έτος γίνονται μέχρι την ημερομηνία λήξης του προηγούμενου διδακτικού έτους. Κατ’ εξαίρεση μπορεί να γίνει εγγραφή το μήνα Σεπτέμβριο και μέχρι την έναρξη των μαθημάτων για τους μαθητές/τριες που εμποδίστηκαν να εγγραφούν για λόγους ανωτέρας βίας, καθώς και για τους παραπεμπόμενους μαθητές/τριες σε επανεξέταση το Σεπτέμβριο. Το αργότερο δύο ημέρες μετά την έναρξη των μαθημάτων, οι Διευθυντές των σχολείων καταχωρούν στο πληροφοριακό σύστημα Myschool όλες τις εγγραφές των μαθητών/τριών. Οι Περιφερειακοί Διευθυντές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης οριστικοποιούν με απόφασή τους τα ολιγομελή τμήματα το αργότερο 5 (πέντε) ημέρες μετά την έναρξη των μαθημάτων. Μετά από αυτή την απόφαση των Περιφερειακών Διευθυντών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης οριστικοποιείται ο αριθμός των τμημάτων που θα λειτουργήσουν το τρέχον σχολικό έτος σε όλες τις τάξεις. Μετά την οριστικοποίηση των τμημάτων, πιθανές εκπρόθεσμες εγγραφές, μετεγγραφές ή αλλαγές τομέα και ειδικότητας πραγματοποιούνται αποκλειστικά σε υπάρχοντα τμήματα».

3) Για ποιον λόγο η Πολιτική Ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας, προκαλεί σύγχυση, πανικό και άγχος σε μαθητές, γονείς – κηδεμόνες και στην Εκπαιδευτική Κοινότητα;Ευελπιστούμε ότι στο τέλος θα επικρατήσει η λογική, προς όφελος της Δημόσιας Τεχνικής Εκπαίδευσης και των μαθητών.

Σχόλια

S M S

Αναγνώστης: το κλεισιμο δρομου για παγοδρόμιο θα παιζει στα αθηναικα μμε...

M M S

M M S
παράπονα Ρόδου

Δείτε επίσης