επικαιρότητα

Ρόδος : Πρόσληψη ναυαγοσωστών με τρίμηνη σύμβασηΔήμαρχος Ρόδου ανακοίνωσε την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 206 του Ν. 3584/2007 «Κώδικας Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων», όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει με την παρ. 2 του άρθρου 41 του Ν. 4325/2015 τριών (3) ατόμων, στο Δήμο Ρόδου, που εδρεύει στη Ρόδο, και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα τυπικά προσόντα

3 ΔΕ Ναυαγοσωστών

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν το έντυπο της αίτησης και να την υποβάλλουν μαζί τα απαραίτητα δικαιολογητικά στα γραφεία της υπηρεσίας, Πλατεία Ελευθερίας 1, από την επομένη της δημοσίευσης στην τοπική εφημερίδα έως και 17.07.2017 ημέρα Δευτέρα.

Δείτε την προκήρυξηΣχόλια

Δείτε επίσης

παράπονα Ρόδου

εικονογράφημα

εικονογράφημα