επικαιρότητα

Αλλάζει ο «χάρτης» των υποθηκοφυλακείωνΣτην τελική ευθεία εισέρχονται οι αλλαγές στον χάρτη των υποθηκοφυλακείων της χώρας σύμφωνα με το προτεινόμενο σχέδιο νόμου που προβλέπει τη σύσταση νέου φορέα με τη μορφή Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου (ΝΠΔΔ) υπό την εποπτεία του υπουργείου Περιβάλλοντος (ΥΠΕΝ).
Ο νέος Οργανισμός θα έχει την επωνυμία Οργανισμός Εθνικού Κτηματολογίου (ΟΕΚΤ) και σε αυτόν θα ενταχθούν όλα τα υποθηκοφυλακεία της χώρας αλλά και η δραστηριότητα της εταιρείας που υλοποιεί το Κτηματολόγιο, ΕΚΧΑ ΑΕ (Εθνικό Κτηματολόγιο και Χαρτογράφηση). Στον εν λόγω φορέα θα μεταφερθεί το σύνολο του προσωπικού στα υποθηκοφυλακεία της χώρας και στην ΕΚΧΑ. Τα ειδικά και μη ειδικά άμισθα υποθηκοφυλακεία καταργούνται.
Ειδικότερα, προβλέπεται η σύσταση 16 Κτηματολογικών Γραφείων (που στις περισσότερες των περιπτώσεων διαδέχονται τα υποθηκοφυλακεία) τα οποία πλαισιώνονται και από υποκαταστήματα: Κτηματολογικό Γραφείο Ανατ. Μακεδονίας και Θράκης με έδρα την Κομοτηνή, Θεσσαλονίκης με έδρα τη Θεσσαλονίκη, Κεντρικής Μακεδονίας με έδρα τη Θεσσαλονίκη, Δυτικής Μακεδονίας με έδρα την Κοζάνη, Ηπείρου με έδρα τα Ιωάννινα, Θεσσαλίας με έδρα τη Λάρισα, Δυτικής Ελλάδας με έδρα την Πάτρα, Στερεάς Ελλάδας με έδρα τη Λαμία, Αθηνών με έδρα την Αθήνα, Αττικής με έδρα το Κορωπί, Πειραιώς και Νήσων με έδρα τον Πειραιά, Πελοποννήσου με έδρα την Τρίπολη, Βορείου Αιγαίου με έδρα τη Μυτιλήνη, Νοτίου Αιγαίου με έδρα την Ερμούπολη, Κρήτης με έδρα το Ηράκλειο και Κτηματολογικό Γραφείο Δωδεκανήσου με έδρα τη Ρόδο.

Στο Κτηματολογικό Γραφείο Δυτικής Ελλάδας, με έδρα την Πάτρα θα ανήκουν (αναφορικά με την Αιτωλοακαρνανία) τα Υποκαταστήματα Μεσολογγίου, Αγρινίου Α΄, Αγρινίου Β΄, Βάλτου.
Σε αυτά θα ασκούνται και οι αρμοδιότητες καταργούμενων Υποθηκοφυλακείων . Στο Υποκατάστημα Μεσολογγίου θα ενταχθούν οι περιοχές των καταργούμενων Υποθηκοφυλακείων Αιτωλικού, Παραχελωίτιδος, Ναυπάκτου, Αποδοτίας, Αστακού (Ξηρομέρου), Μακρυνείας και Προσχίου. Στο Υποκατάστημα Βάλτου οι περιοχές των καταργούμενων Υποθηκοφυλακείων Βόνιτσας, Εχίνου (Κατούνας) και Σολλίου. Στο Υποκατάστημα Αγρινίου Β΄ η περιοχή του καταργούμενου Υποθηκοφυλακείου Θέρμου.
Ωστόσο μετά το πέρας της κτηματογράφησης θα καταργηθούν τα Υποκαταστήματα Αγρινίου Β΄ και Βάλτου του των οποίων η αρμοδιότητα ασκείται από το ένα Υποκατάστημα Αγρινίου που θα διατηρηθεί .


• Στην Κεντρική Υπηρεσία του νέου Οργανισμού συνιστώνται 239 θέσεις προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου και σχέση έμμισθης εντολής. Στις Περιφερειακές Υπηρεσίες του Οργανισμού (Κτηματολογικά Γραφεία και υποκαταστήματά τους) συστήνονται 578 ενιαίες θέσεις προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου. Κατά την πρώτη εφαρμογή του νόμου οι θέσεις προϊσταμένων Κτηματολογικών Γραφείων και υποκαταστημάτων Κτηματολογικών Γραφείων καλύπτονται α) από τους προϊσταμένους και, όπου αυτοί ελλείπουν, από τους νόμιμους αναπληρωτές τους, των καταργούμενων εμμίσθων Υποθηκοφυλακείων και β) από τους ειδικούς άμισθους υποθηκοφύλακες που υπηρετούν κατά την ημερομηνία δημοσίευσης του νόμου.
• Με την πάροδο ενός μηνός από τη δημοσίευση του νόμου και πάντως πριν από την πάροδο εννέα μηνών από τη δημοσίευσή του οι προϊστάμενοι των εμμίσθων Υποθηκοφυλακείων, οι άμισθοι υποθηκοφύλακες και οι εκτελούντες ή αναπληρούντες στα έργα υποθηκοφύλακα, συμβολαιογράφοι ή ειρηνοδίκες, των Υποθηκοφυλακείων που καταργούνται παραδίδουν στον νέο Οργανισμό τα βιβλία υποθηκών, μεταγραφών, κατασχέσεων και διεκδικήσεων, τα γενικά αλφαβητικά ευρετήρια υποθηκών, μεταγραφών, κατασχέσεων και διεκδικήσεων, το βιβλίο εισαγωγής εγγράφων και εισπράξεως τελών και δικαιωμάτων, τους βιβλιοδετημένους τόμους, καθώς και όλα εν γένει τα βιβλία και αρχεία που τηρούνταν από τα άμισθα Υποθηκοφυλακεία, σύμφωνα με τις κάθε φορά ισχύουσες διατάξεις. Εφόσον τα ανωτέρω τηρούνται και ηλεκτρονικά, παραδίδεται και η ψηφιακή βάση δεδομένων τους. Επίσης παραδίδουν τις εκκρεμείς αιτήσεις για την έκδοση αντιγράφων, βεβαιώσεων ή πιστοποιητικών και τα έπιπλα, σκεύη, μηχανήματα και όλο εν γένει τον εξοπλισμό των άμισθων Υποθηκοφυλακείων.

Τα Κτηματολογικά Γραφεία και τα Υποκαταστήματά τους είναι καθ΄ύλην αρμόδια για:
– Την άσκηση κάθε αρμοδιότητας που αφορά τη λειτουργία και τήρηση του Εθνικού Κτηματολογίου.
– Την τήρηση, ενημέρωση και λειτουργία του συστήματος Μεταγραφών και Υποθηκών μέχρι την έναρξη ισχύος του Εθνικού Κτηματολογίου.
-Την τήρηση, διαχείριση και ψηφιοποίηση των αρχείων του συστήματος Μεταγραφών και Υποθηκών, και
-Την τήρηση, ενημέρωση και λειτουργία του συστήματος ενεχύρων σε κινητά χωρίς παράδοση, άλλων συμβάσεων παροχής ασφάλειας επί κινητών, καθώς και της ενεχυρίασης ή εκχώρησης επιχειρηματικών απαιτήσεων ή άλλων δικαιωμάτων.

Σχόλια

S M S

Πρόγνωση έως το ΣαβΚυρ
κατά τόπους πολλά κλικ με πιθανότητα διαφημίσεων
αποκλείονται προβολές από google
θα σημειωθούν εισπράξεις από τοπικό συνεργάτη
φορολόγηση ούτε για αστείο
για περισσότερο σαννό φέρτε και φίλους
Ρασπούτιν ο τρομερός

Μετάφραση

παράπονα Ρόδου
1 εικόνα 1000 λέξεις στο Instagram!
Δείτε επίσης