επικαιρότητα

Πρόγραμμα αειφόρου τουρισμού στη ΡόδοΣτο διακρατικό πρόγραμμα ευρωπαϊκής εδαφικής συνεργασίας Sustainable Tourism Regional Integrated Policies, άλλως Strip, αποφάσισε να συμμετέχει ο Δήμος Ρόδου.

Το εν λόγω πρόγραμμα στοχεύει στην προώθηση του αειφόρου τουρισμού σε τουριστικούς προορισμούς της Μεσογείου, όπου ο θαλάσσιος και παράκτιος τουρισμός αποτελεί οικονομικό πόρο αλλά συγχρόνως και πρόκληση για τα φυσικά προτερήματα. Βασικός στόχος του προγράμματος, είναι η ολοκληρωμένη διαχείριση του βιώσιμου τουρισμού και ειδικότερα η προώθηση ολοκληρωμένων πρακτικών και πολιτικών με το πρόγραμμα να επικεντρώνεται μεταξύ άλλων στις εξής δραστηριότητες:

-Αξιοποίηση της προηγούμενης εμπειρίας από έργα MED σχετικά με τον βιώσιμο τουρισμό.

-Ανάλυση του τουριστικού τομέα και των τουριστικών δραστηριοτήτων στις συμμετέχουσες στο έργο περιοχές.

-Ανάλυση των αλληλεπιδράσεων μεταξύ τουριστικών δραστηριοτήτων και φυσικής κληρονομιάς ή και περιβαλλοντικών πόρων σε κάθε περιοχή.

-Χαρτογράφηση επιχειρηματικών και δημόσιων φορέων, συμπεριλαμβανομένων παρόχων, στην τουριστική αλυσίδα καθώς και φορέων που προωθούν τις περιοχές ως τουριστικούς προορισμούς.

-Δημιουργίας πλαισίου αξιολόγησης των επιπτώσεων από τον τουρισμό.

-Ανάπτυξη πιλοτικών εφαρμογών εστιασμένων στην προώθηση της βιώσιμης κινητικότητας των τουριστών και εκτίμηση του σχετικού αντικτύπου.

-Μεταφορά εμπειρίας σχετικά με τις επιπτώσεις των πιλότων που θα αναπτυχθούν, τους κρίσιμους παράγοντες επιτυχίας και τη δυνατότητα αναπαραγωγής τους.
-Ανάπτυξης ολοκληρωμένης στρατηγικής αειφόρου τουρισμού.

-Υπογραφή τοπικών και περιφερειακών συμφώνων συνεργασίας μεταξύ εμπλεκόμενων φορέων.

-Διακρατικό μνημόνιο συν αντίληψης για το βιώσιμο θαλάσσιο και παράκτιο τουρισμό.

-Διευρυμένο πρόγραμμα κατάρτισης για τους κινδύνους για τον τουρισμό και την αειφορία της ανάπτυξης που θα απευθύνεται σε περιφέρειες της Μεσογείου, εκτός των εταίρων του έργου.

Το πρόγραμμα θα έχει διάρκεια 30 μήνες, ενώ με βάση τα μέχρι τώρα στοιχεία, ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου εκτιμάται στα 2.646.000 ευρώ. Ο Δήμος Ρόδου θα συμμετάσχει ως εταίρος με ενδεικτικό προϋπολογισμό 205.000 ευρώ, το 85% του οποίου αποτελεί κοινοτική συμμετοχή.

Σχόλια

S M S

Αναγνώστης: γελανε και οι πετρες με την απαγορευση στα σχολεια σήμερα... καλύτερη μερα δεν γινόνατε

M M S

M M S

Μετάφραση

παράπονα Ρόδου
1 εικόνα 1000 λέξεις στο Instagram!
Δείτε επίσης