επικαιρότητα

Η Εξώδικη Δήλωση των Εργαζομένων της Προόδου

news-proodos-newspapers-rhodos
H Εξώδικη Δήλωση των Εργαζομένων της εφημερίδας Πρόοδος που έχουν προχωρήσει σε επίσχεση εργασίας είναι η εξής...

Ενώπιον παντός αρμοδίου
Δικαστηρίου και Πάσης
Δημόσιας Αρχής
Εξώδικη Δήλωση - Καταγγελία - Οχληση - Πρόσκληση - Προθεσμία
1) Τσαμπίκας Μαλωίνας του Σταύρου, κατοίκου Ρόδου, οδός Μαν. Παπαμανώλη, αριθμός 8.
2) Ανεζούλας Μάγκου του Νικολάου, κατοίκου Ρόδου, οδός Μόσχας, αριθμός 15.
3) Παρασκευή Τσατταλιού του Μιχαήλ, κατοίκου Ρόδου, οδός Λίνδου, αριθμός 220.
4) Χρυσόστομου Δούβαλη του Μιλτιάδη, κατοίκου Ρόδου, οδός Πίνδου, αριθμός 33.
5) Ειρήνης - Βασιλείας Ρεϊση του Τσαμπίκου, κατοίκου Ρόδου, οδός Στοκχόλμης, αριθμός 49.
6) Σπυριδούλας Στρατή του Ευσταθίου, κατοίκου Ρόδου.
7) Δημητρίου Δραγάτη του Στυλιανού, κατοίκου Ρόδου.
8) Γεωργίου Ράπτη του Ιωάννη, κατοίκου Ρόδου και
9) Χρήστου Γρουϊτση του Πέτρου, κατοίκου Ρόδου.
Οι εργαζόμενοι εξέδωσαν ταυτόχρονα την ακόλουθη ανακοίνωση:
«Η αδικαιολόγητη άρνηση καταβολής των δεδουλευμένων πολλών μηνών σε συνδυασμό με την καταχρηστική, παράνομη και απαράδεκτη συμπεριφορά της «νέας» διοίκησης της εφημερίδας «ΠΡΟΟΔΟΣ» που προσφάτως πληροφορηθήκαμε ότι καμία εργοδοτική εξουσία δεν δικαιούται μέχρι σήμερα να ασκεί ανάγκασε δέκα εργαζόμενούς της να προβούν σε εξώδικη καταγγελία δηλώνοντας ταυτοχρόνως επίσχεση εργασίας. Όλα τα ανωτέρω γίνονται εξ ονόματος της οικονομικής κρίσης λες και η κρίση δεν αφορά τους εν λόγω εργαζομένους ανάμεσα στους οποίους υπάρχει και εργαζόμενος ο οποίος αμείβεται με 400 ευρώ μηνιαίως, (λιγότερα δηλαδή από τον κατώτερο μισθό).
Η έλλειψη συνέπειας στην καταβολή των δεδουλευμένων μισθών επικρατεί εδώ και ενάμισι χρόνο και ένας από τους κύριους λόγους που μέχρι σήμερα οι υπογράφοντες την παρούσα δεν αντέδρασαν νωρίτερα είναι η άριστη σχέση των μετά του ιδρυτή και τεθνεώτος ιδιοκτήτου της εφημερίδας «ΠΡΟΟΔΟΥ» Γεώργιου Διαμαντίδη και προπάντων η αγάπη τους για την εργασία που μέχρι εχθές προσέφεραν.
Θα θέλαμε να τονίσουμε ότι ακόμη και σήμερα, μετά την επίδοση της ομαδικής εξώδικης δήλωσης - επίσχεσης, γίνονται συντονισμένες προσπάθειες από την πλευρά της «νέας» διοίκησης να διασπάσουν την ενότητά μας, σχετικά με τη διεκδίκηση των νομίμων απαιτήσεών μας, καταστρατηγώντας κάθε ίχνος δικαίου, ανθρώπινης αξιοπρέπειας και ηθικής.
Ενδεικτικό της καταχρηστικής συμπεριφοράς της «νέας» διοίκησης ήταν η απομόνωση μιας από εμάς σε κάποιο δωμάτιο που χρησιμοποιείται ως αποθήκη της εφημερίδας, ενώ μέχρι πρότινος απασχολούνταν ως τεχνικός τύπου και συγκεκριμένα με τη σελιδοποίηση. Επιπροσθέτως, υπάρχει και η περίπτωση ενός εργαζόμενου, όπου εκβιαστικά του ζήτησαν να αποχωρήσει οικειοθελώς από την εργασία του, χωρίς την καταβολή της νόμιμης αποζημίωσής του. Η δε άρνησή του να δεχθεί τους απαράδεκτους και παράνομους αυτούς όρους είχε ως αποτέλεσμα την άκυρη απόλυσή του.
Σε χαλεπούς λοιπόν καιρούς και σε περίοδο κρίσης είναι ευκαιρία να αναπτύξουμε και να ενδυναμώσουμε τις αξίες μας ως άνθρωποι και ως κοινωνία. Παρά τη μεγάλη οικονομική ανάγκη που όλοι μας έχουμε να μας καταβάλλονται τα δεδουλευμένα μας, η αξιοπρέπεια και η προσωπικότητά μας δεν έχει «τιμή» και δεν διαπραγματεύεται.
Ευελπιστούμε στην ευαισθησία των κ.κ. υφυπουργού Πολιτισμού - Τουρισμού Γιώργου Νικητιάδη, βουλευτή Δωδεκανήσου του ΠΑΣΟΚ Δημήτρη Κρεμαστινού και χωρικού αντιπεριφερειάρχη Δωδεκανήσου Φώτη Χατζηδιάκου, όπως ενεργήσουν άμεσα και αποτελεσματικά για την ικανοποίηση των δίκαιων απαιτήσεών μας, δεδομένης της ιδιότητάς τους ως μελών του διοικητικού συμβουλίου του ιδρύματος, στο οποίο υπάγεται η εφημερίδα.
Αν η «νέα» διοίκηση άγεται και φέρεται δικτατορικά χωρίς νόμιμες εξουσίες φανταστείτε πώς θα φερθεί όταν αναλάβει επίσημα και νόμιμα τη διαχείριση της εφημερίδας».
Εξώδικη δήλωση απέστειλε και ο εγγονός του ιδρυτή της εφημερίδας Ι. Διαμαντίδη, Ι. Κιουπελής:
Ενώπιον Παντός
Αρμοδίου Δικαστηρίου
Εξώδικος
Ιωάννου Κωνσταντίνου Κιουπελή, κατοίκου Ιαλυσού Ρόδου, οδός Σωτήρος αρ. 62α
Προς
1. Το Διοικητικό Συμβούλιο του εδρεύοντος εις την Ρόδο (οδός Μάρκου Μαλιαράκη 21) Ιδρύματος με την επωνυμίαν «ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΔΙΑΜΑΝΤΙΔΗ», νομίμως εκπροσωπούμενο.
Κοινοποιούμενη και προς την
MIRGALEEYA ZAYTYNA του ΒΑΤRYGARAIYNA, χήρα του Γεωργίου Διαμαντιδη, κατοίκου Ρόδου, οδ. Ελευθερίου Βενιζέλου 28.
Από της 18 Ιανουαρίου 2007, ότε απεβίωσεν ο εκ πλαγίου πάππος μου Γεώργιος Διαμαντίδης, του οποίου μεταξύ άλλων είμαι κληρονόμος και αυτός είναι ο λόγος δια τον οποίον προσέβαλον την «διαθήκη» του ως μη νομίμου, εσείς καταχρηστικώς ενεργούντες και παρά το γεγονός ότι υφίσταται εν εξελίξει η μεταξύ μας αντιδικία αναφορικώς με την νομιμότητα της διαθήκης, διαχειρίζεσθε κατά το δοκούν την περιουσία του αποβιώσαντος εις την οποίαν περιλαμβάνεται και η έκδοσις της εφημερίδος ΠΡΟΟΔΟΣ.
Εσχάτως έχω πληροφορηθεί ότι διαπραγματεύεσθε την ενοικίασιν ή την πώλησιν της Εφημερίδος. Συγχρόνως είναι κοινώς γνωστόν ότι ουδεμία δραστηριότης του Ιδρύματος, το οποίον διοικείτε, υπήρξεν μέχρι σήμερον.
Ως κληρονόμος του αποβιώσαντος Γεωργίου Διαμαντίδη, δια της παρούσης μου σας δηλώ ρητώς ότι σας καθιστώ προσωπικώς υπευθύνους δι οποιανδήποτε ζημία θα υποστεί η καταληφθείσα, υπό του συγγενούς μου, περιουσία εκ της διαχειρίσεως και εν γένει δραστηριότητός σας.
Αρμόδιος Δικαστικός επιμελητής, επιδότω νομίμως την παρούσα προς το Διοικητικό Συμβούλιο του εν Ρόδω εδρεύοντος (οδός Μάρκου Μαλιαράκη 21) Ιδρύματος με την επωνυμίαν «ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΔΙΑΜΑΝΤΙΔΗ», προς γνώσιν των μελών του και δια τας νομίμους συνεπείας αντιγράφων ταύτην ολόκληρον εν τη σχετική εκθέσει επιδόσεως.
Ο αυτός επιμελητής παρακαλείται να κοινοποιήσει την παρούσα και προς την MIRGALEEYA ZAYTYNA του ΒΑΤRYGARAIYNA, χήρα του Γεωργίου Διαμαντίδη, κάτοικο Ρόδου, οδ. Ελευθερίου Βενιζέλου 28 προς γνώσιν της.
Εν Ρόδω τη 12 Απριλίου 2011
Ο εξωδίκως

Σχόλια

  1. Ατυχώς γι' αυτούς οι εργαζόμενοι πληρώνουν τις επιλογές του Διαμαντίδη, που έφεραν ένα συρφετό στην εφημερίδα και το ίδρυμα...

    http://swell-swell.blogspot.com/2011/04/blog-post_18.html

    ΑπάντησηΔιαγραφή

Δημοσίευση σχολίου

Οι απόψεις των διαχειριστών μπορεί να μην συμπίπτουν με τα άρθρα.
Ο καθένας έχει δικαίωμα να εκφράζει ελεύθερα τις απόψεις του.
Αυτό δεν σημαίνει ότι υιοθετούμε τις απόψεις αυτές.
Κακόβουλα σχόλια αφαιρούνται όπου εντοπίζονται.
Η ευθύνη των σχολίων βαρύνει νομικά τους σχολιαστές.
Η ταυτότητα των σχολιαστών είναι γνωστή μόνο στην Google.
Όποιος θίγεται μπορεί να επικοινωνεί στο email μας.
Περισσότερα στους όρους χρήσης.

παράπονα Ρόδου

Δείτε επίσης

επικοινωνήστε

δώσε δύναμη στη φωνή σου,
κάνε τα παράπονα στον δήμαρχο,
κατήγγειλε ότι βλάπτει την κοινωνία,
διάδωσε τις πιο σημαντικές ειδήσεις,
μοιράσου χρήσιμες συμβουλές,
στείλε μας το δικό σου άρθρο
και δημοσίευσε ότι θέλεις
στο paraponarodou@gmail.com
ή συμπλήρωσε την φόρμα

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *

S M S

Αναγνώστης: θέλω να ρωτήσω πως στην Ρόδο των 100 χιλ κατοικων τοπικό σάιτ εχει 1 εκατομ επισκέπτες το μήνα;;;
δηλ μπήκαν όλοι και το 10% της ελλαδας;;;

M M S

M M S

διαφημιστείτε εδώ

διαφημιστείτε εδώ
οικονομικά & αποδοτικά