επικαιρότητα

Γερμανικό σχέδιο έμμεσης εξόδου από το ευρώ

thumb
Και τώρα, τι; Μήνες τώρα η ελληνική κυβέρνηση έπαι­ζε υπογείως με την μπλό­φα της εξόδου από το ευ­ρώ. Συγκεκριμένα κανάλια διοχέτευ­αν πληροφορίες σε...
ξένους δημοσιο­γράφους, αναλυτές και μεγαλοεπενδυτές ότι η κυβέρνηση Παπανδρέου δεν θα διστάσει να εξετάσει το ενδε­χόμενο εξόδουτης Ελλάδας από την ευρωζώνη εάν η Ε.Ε. δεν υποκύψει στους εκβιασμούς και δεν εκταμιεύ­σει δόσεις του δανείου, δεν υπογρά­ψει για νέο δάνειο και δεν κάνει τα στραβά μάτια στην παντελή αποτυ­χία εφαρμογής του δημοσιονομικού προγράμματος.

Για έναν ολόκληρο χρόνο (λόγω συγκυριών και όχι επειδή η μπλόφα ήταν... ευφυής) ο εκβιασμός έπιανε τόπο, καθώς η ευρωζώνη υπέφερε από αναιμική ανάκαμψη και χτυπή­θηκε στα βράχια από την ανακύκλω­ση της κρίσης χρέους.

Μόνο που τελικά οι χώρες του Βορ­ρά, με σημαιοφόρο τη Γερμανία, κατέληξαν ότι η Ελλάδα τελικά... δεν θέλει να σωθεί και μας επιστρέφουν την μπλόφα μας για σχέδιο εξόδου από το ευρώ. Οι χώρες που παρουσί­αζαν παρόμοιο πρόβλημα, όπως η Ιρ­λανδία, η Πορτογαλία και η Ισπανία, έχουν αρχίσει να δείχνουν έστω και μικρά βήματα προόδου, με αποτέ­λεσμα να βρίσκονται αρκετά βήματα πιο μπροστά από τη διαρκώς ανεξε­ταστέα Ελλάδα.

Και δυστυχώς η ανάσα που νομί­ζει ότι έλαβε η κυβέρνησή μας από τα καπρίτσια των Ιταλών, που θέλουν να ακολουθήσουν το ελληνικό παρά­δειγμα των εντυπωσιακών δεσμεύσε­ων αλλά όχι... πράξεων, την εμποδί­ζει από το να δει την πραγματική ει­κόνα: Μεταξύ Ελλάδας και Ιταλίας, η Ε.Ε. θα προτιμήσει να σώσει την Ιτα­λία, που ακόμα βρίσκεται στα αρχικά στάδια της ασθένειας.

Ήδη οι πρώτες πινελιές της αλλα­γής στάσης άρχισαν. Ο Φινλανδός πρωθυπουργός, ως λαγός, βγήκε και δήλωσε ότι πρέπει να υπάρξουν σοβαρές ποινές για χώρες όπως η Ελλά­δα και τα νέα δάνεια πρέπει να είναι η ύστατη λύση. Μίλησε για ποινές, και θα διαβάσετε παρακάτω τι εννοεί.

Η Μέρκελ δήλωσε ότι η Ελλάδα κακώς μπήκε στο ευρώ, αλλά τώρα «πρέπει να σώσουμε το ευρώ». Τι εν­νοούσε; Σίγουρα όχι ότι θα δίνεται συνεχώς βοήθεια στη χώρα μας, αλ­λά ότι θα γίνουν όλες οι απαραίτητες ενέργειες να διασωθεί το ευρωσύστημα. Εάν αυτό σημαίνει την ανά­ληψη της δημοσιονομικής πολιτικής από την Ε.Ε., τότε αυτό θα γίνει!

Προσωρινή αποβολή!

Τα καμπανάκια εξόδου μι­ας χώρας από την ευρωζώ­νη, όπως είχαμε γράψει στο «Π» από τον Ιούνιο, άρχισαν τον Μάρτιο, όταν η δόση του δανείου μας δό­θηκε με πολιτική απόφαση και ύστερα από ένα δραματικό παρασκή­νιο στο οποίο οι Γερμανοί δεν αποδέ­χονταν καμία δικαιολογία και έκριναν ότι το ελληνικό χρέος είναι βιώσιμο.

Μπορεί η δόση να δόθηκε την τελευ­ταία στιγμή και με την (ακόμα μία) υπόσχεση ότι η Αθήνα θα εφαρμόσει το πρόγραμμα, όμως η Καγκελαρία άρχισε να εκπονεί σχέδιο βάσει του οποίου μια χώρα της ευρωζώνης θα λαμβάνει προσωρινή κάρτα εξόδου από το ευρώ χωρίς να επιστρέφει στο εθνικό της νόμισμα.

Το σχέδιο, όπως αναμένεται να πα­ρουσιαστεί τον Οκτώβριο, αναφέρει ότι οι χώρες που κατ' επανάληψη βρί­σκονται εκτός δημοσιονομικών στό­χων και δεν υπακούν στα χρονοδια­γράμματα που τους έχουν δοθεί, θαχάνουν τη δημοσιονομική τους κυρι­αρχία και θα παραδίδουν τον έλεγ­χο εξάσκησης της οικονομικής πολι­τικής στις Βρυξέλες και στα αρμόδια ευρωπαϊκά όργανα που θα δημιουρ­γηθούν για τον σκοπό αυτόν, και βε­βαίως θα εποπτεύονται από τις δημοσιονομικά υγιείς χώρες: Γερμανία, Φινλανδία, Ολλανδία, Αυστρία, Λουξεμβούργο και Γαλλία, οι οποίες έχουν πιστοληπτική ικανό­τητα ΑΑΑ.

Ο γερμανικός σχεδιασμός, που έχει μπει στην τελική ευθεία, προνο­εί ότι η Ελλάδα, αν μέχρι το τέλος του χρόνου δεν παρουσιάσει φαντασμα­γορικά αποτελέσματα, θα τεθεί σε πλήρη καραντίνα. Πλέον οι ελεγκτές θα δώσουν τη σκυτάλη σε ύπατους αρμοστές που θα έχουν υπό την επο­πτεία τους όλα τα υπουργεία και θα είναι πάνω από τους Έλληνες υπουρ­γούς.

Οι αποφάσεις για μέτρα, απολύ­σεις, ιδιωτικοποιήσεις, φόρους, έσο­δα, δαπάνες και όλα όσα εμπίπτουν στη δημοσιονομική πολιτική θα λαμ­βάνονται αποκλειστικά από αυτούς και ύστερα από διαβούλευση με την Ε.Ε. Η κυβέρνηση θα έχει απλώς τον ρόλο του εκτελεστή των αποφάσεων χωρίς να μπορεί να βάζει βέτο ή να διαφωνεί. Η κυριαρχία θα επιστρέ­ψει στη χώρα μόνο όταν τα δημοσι­ονομικά μεγέθη βρεθούν σε ανεκτά επίπεδα...

Ο κανονισμός αυτός σχεδιάζε­ται να μπει στις αυστηροποιημένες ποινές της «οικονομικής διακυβέρ­νησης» που θα παρουσιαστεί τον επόμενο μήνα. Και λόγω των εξελί­ξεων, με τη Γερμανία να έχει πλέον τον πλήρη έλεγχο των αποφάσεων, αναμένεται να περάσει χωρίς πολλά - πολλά. Και δυστυχώς, αφού οι άλ­λες αμαρτωλές χώρες δείχνουν να ξεπερνούν τον μεγάλο κίνδυνο, ο μόνος σύμμαχος που μπορεί να ανα­ζητήσει η Ελλάδα είναι ο... Μπερλουσκόνι.

Η επιμονή της κυβέρνησης στο μό­το «αφού κινδυνεύει η ευρωζώνη, θα μας σώσουν έστω και με κρύα καρδιά» έφερε αυτές τις εξελίξεις. Και δεν μπο­ρεί πλέον να ρίχνει το φταίξιμο σε κα­νέναν παρά μόνο στον εαυτό της...

Από εδώ και πέρα

Οι ραγδαίες αλλαγές στον τρό­πο αντιμετώπισης της Ελλάδας από τους εταίρους ανάγκασε το Μαξί­μου να ανατρέψει πλήρως όλο τον σχεδιασμό του για τη ΔΕΘ και να ανοίξει μέτωπα που δεν ήθελε -προς το παρόν... - για επικοινωνι­ακούς λόγους. Στη Θεσσαλονίκη ο πρωθυπουργός:

♦ Ήθελε να παίξει με την καθυστέρη­ση των ιδιωτικοποιήσεων και το μό­το «εμείς δεν ξεπουλάμε». Δεν του βγήκε και αναγκάστηκε όχι μόνο να το πάρει πίσω, αλλά να εξαγγελθεί ότι θα πουλήσουμε όσο - όσο για να μπουν τα 5 δισ. ευρώ στα ταμεία μέ­χρι το τέλος του έτους.

♦ Ήθελε να παίξει με την «προσωπι­κή διαφορά» και εμμέσως να διαρ­ρεύσει - όπως έγινε - ότι οι δημόσιοι υπάλληλοι στην ουσία δεν θα χάσουν τίποτα. Όχι μόνο δεν του βγήκε, αλ­λά πληροφορίες του «Π» αναφέρουν ότι ακόμη και το λεγόμενο «μπόνους παραγωγικότητας» που εξήγγειλε ο Βενιζέλος θα απορριφθεί την άλλη εβδομάδα από την τρόικα

♦ Ήθελε να αφήσει να εννοηθεί ότι η κυβέρνηση ύψωσε ανάστημα στην τρόικα και απαιτεί αναδιαπραγμάτευ­ση του μνημονίου, χαλαρότερη φορολογία, όχι νέα μέτρα. Ως γνωστόν, μετά τις εξαγγελίες Βενιζέλου, αυτό μαζεύτηκε άρον - άρον και επιπλέον εξαγγέλθηκαν νέα μέτρα!

♦ Ήθελε να προαναγγείλει την επιστροφή στην ανάπτυξη το 2012, κάτι που από μόνο του αναιρέθηκε μετά και την αύξηση της ύφεσης.

♦ Ήθελε να πει ότι η Ελλάδα δεν δέ­χεται να δώσει επιπρόσθετες εγγυή­σεις για να λάβει νέο δάνειο. Όμως φαίνεται πως η Φινλανδία δεν υπανα­χωρεί σε αυτό το θέμα. Επιπλέον και ο πρωθυπουργός της Σλοβακίας ανα­κοίνωσε χθες ότι θα ζητήσει εγγυή­σεις, διαφορετικά δεν θα συμμετέχει στο νέο δάνειο.

Υπάρχει έντονη ανησυχία στην Αθή­να και από τις δηλώσεις του Φινλανδού πρωθυπουργού, που άφησε ανοι­κτό το ενδεχόμενο να μη συμμετάσχει στο νέο πακέτο. Η Σλοβακία είναι μι­κρή χώρα και το μερίδιό της μπορεί να καλυφθεί πάλι (ούτε στο πρώτο δά­νειο συμμετείχε), όμως η Φινλανδία δημιουργεί τεράστιο πρόβλημα.

Κατάρρευση αξιοπιστίας

Πλέον η Ε.Ε. έχει ως «νέα γραμμή» τη δι­άσωση του ευρωσυστήματος και όχι της Ελλάδας συγκεκριμένα. Η έκθεση της Τρά­πεζας της Σκωτίας, που δημοσιεύθηκε προ­χθές, κάνει λόγο για άτακτη χρεοκοπία της χώρας μας μέχρι το τέλος του έτους. Βεβαί­ως κανείς στην ευρωζώνη δεν επιθυμεί την άτακτη χρεοκοπία... Πληροφορίες του «Π» αναφέρουν ότι οι διαδικασίες για το νέο δάνειο προχωρούν με την υποστήριξη της Γερμανίας, που προ­φανώς θέλει να φέρει τα πράγματα στον χρονικό ορίζοντα που βολεύει την ίδια και τα συμφέροντά της. Ας μην ξεχνάμε ότι οι Γερμανοί ετοιμάζονται να επενδύσουν ση­μαντικά στην υπερχρεωμένη χώρα μας. Και προφανώς μια άρση της δημοσιονομικής μας κυριαρχίας θα τους βόλευε πολύ.

Πληθαίνουν οι φωνές εντός ευρωζώνης που υποστηρίζουν ότι είναι πολύ νωρίς να εκταμιευθεί το νέο δάνειο και ότι η Ελλάδα είναι καλυμμένη μέχρι την άνοιξη. Υποστη­ρίζουν ότι καλό είναι να αποφασιστεί το νέο δάνειο, αλλά να μην αρχίσει να τρέχει μέχρι τότε, ώστε η Αθήνα να αποδείξει ότι έκανε πράξη τις δεσμεύσεις της. Αυτό βε­βαίως σημαίνει ότι θα συνεχίσουμε να δανειζόμαστε με τους παλιούς όρους.

Μπούμερανγκ

Η κυβέρνηση, από την άλλη, σπρώχνει για να υπάρξει ανακοίνωση για το νέο δάνειο μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου και αισιοδο­ξεί ότι οι εξαγγελίες Βενιζέλου θα πείσουν τους εταίρους μας για μια ακόμη φορά. Όμως δεν έχει πλέον μεγάλη βαρύτητα ο λόγος της, μετά και την άστοχη κίνηση να παρακαμφθεί η τρόικα και να ζητήσει η Αθήνα διαπραγματεύσεις σε πολιτικό επί­πεδο. Αυτό όχι μόνο γύρισε μπούμερανγκ, αλλά ενίσχυσε και τον ρόλο της τρόικας! Όπως διεμήνυσε ο Γερμανός υπουργός Οικονομικών Βόλφγκανγκ Σόιμπλε, η επόμενη δόση του δανείου περνάει μέσα από την αξιολόγηση της τρόικας. Δηλαδή, εάν αυτοί πουν «όχι», τότε οι υπουργοί Οικονομικών της ευρωζώνης δεν θα κά­νουν τίποτε για να ανατρέψουν την αρνη­τική γνωμοδότηση. Κοινώς, ο αγαπητός κ. Μορς, που μπήκε στο... ρουθούνι του Βενιζέλου, θα έχει πλέον το δικαίωμα να αποκτήσει το υφάκι τού «αποφασίζω και διατάσσω». Σαν να μην έφτανε αυτό, η Ε.Ε. διεμήνυσε στην Αθήνα ότι δεν πρέπει να είναι σίγουρη για τη δόση και καλό είναι να ετοιμά­ζεται για μερική στάση πληρωμών. Διότι, εάν ο ήδη καθυστερημένος έλεγχος των τροϊκανών τραβήξει και μετά το τέλος του Σεπτεμβρίου, όταν τελειώνουν τα αποθέ­ματα, το κράτος δεν θα διαθέτει χρήματα για να πληρώσει μισθούς, συντάξεις κ.λπ. Ήδη τα ασφαλιστικά ταμεία έχουν κηρύξει ιδιότυπη στάση πληρωμών και εκτιμάται ότι περίπου 300.000 συντάξεις είναι «στο περίμενε», με καθυστερήσεις που φτάνουν από τους 9 μήνες έως και τα 3 χρόνια! Οι εταίροι μας πάντως δεν φαίνεται να ιδρώνουν από τα νούμερα αυτά και λένε ότι η επόμενη δόση εξαρτάται αποκλειστι­κά από τα έργα της κυβέρνησης Παπανδρέ­ου...

topontiki

Σχόλια

Μετάφραση

παράπονα Ρόδου
1 εικόνα 1000 λέξεις στο Instagram!
Δείτε επίσης