επικαιρότητα

Μέγαρο Καστελανία το 1915

Παλιό δικαστήριο εμπορικών και ναυτικών υποθέσεων, στην Πλατεία Ιπποκράτους...


Σχόλια

S M S

Αν εμείς πανηγυρίζουμε και το festival of speed...
στην γειτονική χώρα που πήραν το παγκόσμιο Ράλι WRC;;;

Μετάφραση

παράπονα Ρόδου
1 εικόνα 1000 λέξεις στο Instagram!
Δείτε επίσης