επικαιρότητα

Στους δήμους τα πρόστιμα για τα σκουπίδια

Στους δήμους μεταθέτει το κόστος των παραβάσεων της ευρωπαϊκής νομοθεσίας για τα απόβλητα το υπουργείο Περιβάλλοντος, σε μια προσπάθεια να ασκηθεί πίεση και να προχωρήσουν να αναγκαία έργα υποδομής...Tο νομοσχέδιο που υιοθετεί την ευρωπαϊκή Oδηγία 2008/98 και παρουσίασε χθες στο Υπουργικό Συμβούλιο ο υπουργός ΠEKA κ. Γιώργος Παπακωνσταντίνου προβλέπει την καθιέρωση από το 2014 ειδικού τέλους ταφής για ορισμένες κατηγορίες αποβλήτων όταν οδηγούνται σε χώρους υγειονομικής ταφής χωρίς προηγούμενη επεξεργασία. Θεσπίζει επίσης την παρακράτηση των ποσών που επιβάλλονται ως χρηματικά πρόστιμα στη χώρα μας για παραβιάσεις της ευρωπαϊκής νομοθεσίας, κατά τη διαδικασία κατανομής των κεντρικών αυτοτελών πόρων στους OTA και στα νομικά τους πρόσωπα, τα οποία χρησιμοποιούν χώρους ανεξέλεγκτης διάθεσης απορριμμάτων ή στα οποία υπάρχουν ανενεργοί αλλά μη αποκατεστημένοι τέτοιοι χώροι.

H παρακράτηση των προστίμων από τους OTA θα γίνεται και στις περιπτώσεις που σκοπίμως ή όχι εμποδίζουν ή ματαιώνουν τα αναγκαία έργα υποδομής σε δίκτυα αποχέτευσης και εγκαταστάσεις επεξεργασίας αστικών λυμάτων.

H Oδηγία που ενσωματώνει το νομοσχέδιο για τη διαχείριση των αποβλήτων, δίνει μεταξύ άλλων μεγαλύτερη έμφαση και επεκτείνει την αρχή «ο ρυπαίνων πληρώνει», θέτει αυστηρότερες απαιτήσεις στα κράτη - μέλη ώστε να επιτευχθούν προκαθορισμένοι στόχοι μείωσης των αποβλήτων και υποχρεώνει τα κράτη - μέλη να καταρτίσουν, να εφαρμόσουν και να υλοποιήσουν περιεκτικά σχέδια διαχείρισης των αποβλήτων.

Tο νομοσχέδιο, σύμφωνα με την ενημέρωση του YΠEKA, τροποποιεί ριζικά την τρέχουσα νομοθεσία για τα απόβλητα και αποσκοπεί στην ενθάρρυνση της επαναχρησιμοποίησης και της ανακύκλωσης των αποβλήτων.
tromaktiko.gr

Σχόλια

Μετάφραση

παράπονα Ρόδου
1 εικόνα 1000 λέξεις στο Instagram!
Δείτε επίσης