επικαιρότητα

Οι προτεραιότητες αυτού του κράτους και του δημοκρατικού θεάτρου σκιών: Ψήφισαν στην Βουλή νέο νόμο...

...ευνοϊκό για τους αποφυλακισθέντες εγκληματίες λαθρομετανάστες και για τους διακινητές λαθρομεταναστών...
Με τον προκλητικό τίτλο «Για την δίκαιη δίκη και την εύλογη διάρκεια αυτής» ψηφίστηκε στην Βουλή νέος νόμος με στον οποίον εισάγονται σκανδαλωδώς ευμενείς διατάξεις για τους αποφυλακισθέντες εγκληματίες λαθρομετανάστες και για τους διακινητές λαθρομεταναστών.

Συγκεκριμένα:

-Μειώνεται η ποινή των διακινητών λαθρομεταναστών από τα 10 στα 2 έως το πολύ 3 έτη και το χρηματικό πρόστιμο από τις 50 χιλιάδες Ευρώ, στις 20 χιλιάδες. Σε συνδυασμό με τον προηγούμενο νόμο «για την αποσυμφόρηση των φυλακών», οι διακινητές λαθρομεταναστών θα παραμένουν στην φυλακή για έναν μόλις χρόνο και μετά θα αφήνονται ελεύθεροι για να συνεχίσουν το έργο τους!

-Αν ο αλλοδαπός προβεί καταδικαστεί για πλημμέλημα που δεν τιμωρείται με κάθειρξη, δεν εμπίπτει στις διατάξεις του νόμου και δεν προβλέπεται η απέλασή του.

-Παρεμποδίζεται η δυνατότητα απελάσεως αποφυλακισθέντων αλλοδαπών που είχαν εκτίσει ποινή ακόμη και για οποιοδήποτε σοβαρό κακούργημα, εάν η οικογένειά τους διαμένει στην Ελλάδα, εάν είχαν ασκήσει κάποια νόμιμη εργασία, εάν είχαν αποκτήσει άδεια παραμονής και εάν βρίσκονται στην χώρα μας για αρκετά χρόνια! Ειδικά μάλιστα εάν ο κακοποιός είναι ανήλικος, απαγορεύεται η απέλασή του εάν η οικογένειά του διαμένει στην Ελλάδα, είτε εάν διαμένει σε άλλη χώρα στην οποίαν όμως κρίνεται ότι αν απελαθεί θα διατρέχει κινδύνους «κατά της ζωής, της σωματικής ακεραιότητας ή της προσωπικής ή γενετήσιας ελευθερίας του».

-Καθορίζεται ότι εάν μέσα σε ένα εξάμηνο από την στιγμή που θα εκτίσει την ποινή του ο κακοποιός, κριθεί ότι η απέλασή του δεν είναι εφικτή για οποιονδήποτε λόγο , αυτός αφήνεται ελεύθερος να παραμείνει στην χώρα μας για όσο θέλει! Εάν όμως κριθεί ότι η απέλαση είναι εφικτή, στον αναφέρεται το εξής απίστευτο: «Εάν ο αλλοδαπός αρνείται να συνεργαστεί», τότε παρατείνεται η κράτησή του για ένα ακόμη εξάμηνο και αν μέχρι τότε η απέλαση δεν γίνει εφικτή, η απέλαση ακυρώνεται και αφήνεται ελεύθερος!

-Εάν τελικά ο κακοποιός απελαθεί , ο νέος νόμος αναφέρει ότι του απαγορεύεται να επανέλθει στην χώρα μας για 10 χρόνια, εκτός εάν υποβάλλει ο ίδιος σχετική αίτηση επιστροφής, οπότε του δίνεται το δικαίωμα μετά από τρία χρόνια να επιστρέψει!

-Τονίζεται ότι απαγορεύεται η απέλαση του κακοποιού εάν αυτός τελέσει γάμο με άτομο Ελληνικής υπηκοότητος (1500 Ευρώ στοιχίζει σήμερα ένας τέτοιος «γάμος», με «κουμπάρους» την μαφία των αθίγγανων. Έχουν ήδη τελεστεί εκατοντάδες τέτοιοι «γάμοι» σε ολόκληρη την χώρα.)

Η μέχρι πρόσφατα ισχύουσα διάταξη του ποινικού κώδικα για τους διακινητές λαθρομεταναστών , που αντικαταστάθηκε με νέα κατά πολύ ευνοϊκότερη ήταν η εξής:

«Όποιος διευκολύνει την είσοδο στο ελληνικό έδα­φος ή την έξοδο από αυτό υπηκόου τρίτης χώρας, χωρίς να υποβληθεί στον έλεγχο που προβλέπεται στο άρθρο 5, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι δέκα (10) ετών και χρηματική ποινή τουλάχιστον είκοσι χιλιάδων (20.000) ευρώ. Αν ο ανωτέρω ενήργησε εκ κερδοσκοπίας ή κατ’ επάγγελμα ή κατά συνήθεια ή το έγκλημα τελείται από δύο (2) ή περισσότερους από κοινού, επιβάλλεται κά­θειρξη τουλάχιστον δέκα (10) ετών και χρηματική ποινή τουλάχιστον πενήντα χιλιάδων (50.000) ευρώ»

Ακολουθούν κάποια αποσπάσματα από τον νέο νόμο.

« Όποιος διευκολύνει την είσοδο στο ελληνικό έδαφος ή την έξοδο από αυτό υπηκόου τρίτης χώρας, χωρίς να έχει υποβληθεί στον έλεγχο που προβλέπεται από το άρθρο 5, τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον δύο (2) ετών και χρηματική ποινή τουλάχιστον πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ για κάθε πρόσωπο που διευκολύνθηκε. Αν ο δράστης ενήργησε από κερδοσκοπία ή κατ’ επάγγελμα ή κατά συνήθεια ή αν το έγκλημα τελέστηκε από δύο ή περισσότερους, επιβάλλεται φυλάκιση τουλάχιστον τριών (3) ετών και χρηματική ποινή τουλάχιστον είκοσι χιλιάδων (20.000) ευρώ για κάθε πρόσωπο του οποίου διευκολύνεται η παράνομη είσοδος ή έξοδος από τη χώρα».

« Με την επιφύλαξη των σχετικών διατάξεων που περιλαμβάνονται σε διεθνείς συμβάσεις που έχουν κυρωθεί από τη χώρα, το δικαστήριο μπορεί να διατάξει την απέλαση αλλοδαπού που καταδικάσθηκε σε κάθειρξη, εάν κρίνει ότι η παραμονή του αλλοδαπού στη χώρα δεν συμβιβάζεται προς τους όρους της κοινωνικής συμβίωσης, λαμβάνοντας υπόψη ιδίως το είδος του εγκλήματος για το οποίο καταδικάστηκε, το βαθμό της υπαιτιότητας του αλλοδαπού, τις ειδικές συνθήκες τέλεσης της πράξης, τις συνέπειες αυτής, το χρόνο παραμονής του αλλοδαπού στο Ελληνικό έδαφος, τη νομιμότητα ή μη της παραμονής του, την εν γένει συμπεριφορά, τον επαγγελματικό προσανατολισμό, την ύπαρξη οικογένειας και γενικότερα το βαθμό ένταξης αυτού στην Ελληνική κοινωνία. Αν ο αλλοδαπός κατά το χρόνο τέλεσης της πράξης ήταν ανήλικος, για την απέλασή του λαμβάνεται υπόψη και η τυχόν νόμιμη εγκατάσταση και παραμονή της οικογένειάς του στη χώρα ή στην περίπτωση που η οικογένειά του διαμένει στην αλλοδαπή, ο υφιστάμενος στη χώρα προορισμού σοβαρός κίνδυνος κατά της ζωής, της σωματικής ακεραιότητας ή της προσωπικής ή γενετήσιας ελευθερίας του. Η απέλαση εκτελείται αμέσως μετά την έκτιση της ποινής ή την απόλυση από τις φυλακές. Το ίδιο ισχύει και όταν η απέλαση επιβλήθηκε από το δικαστήριο ως παρεπόμενη ποινή».

« Το δικαστήριο που αποφασίζει την απέλαση του αλλοδαπού δράστη επιβάλλει σε αυτόν απαγόρευση επανεισόδου του στη χώρα, για χρονικό διάστημα δέκα (10) ετών ή επ’ αόριστον. Το συμβούλιο πλημμελειοδικών του τόπου του δικαστηρίου που επέβαλε την απέλαση, μετά από γνώμη της αρμόδιας αστυνομικής αρχής, μπορεί να επιτρέψει την επιστροφή του αλλοδαπού στη χώρα ύστερα από αίτησή του, αφού περάσει μια τριετία από την εκτέλεση της απέλασης, με την επιφύλαξη των διατάξεων του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο χρονικός περιορισμός του προηγούμενου εδαφίου δεν ισχύει σε περίπτωση αλλοδαπού ο οποίος έχει τελέσει γάμο με Έλληνα υπήκοο, για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί ο γάμος, καθώς και σε περίπτωση παλιννοστούντος ελληνικής καταγωγής. Το συμβούλιο αποφαίνεται αμετάκλητα και μπορεί να εξετάσει νέα αίτηση για επιστροφή μόνο μετά την πάροδο ενός έτους από την απόρριψη της προηγούμενης.»

«Το ανώτατο όριο κράτησης δεν μπορεί να υπερβαίνει το εξάμηνο. Μπορεί όμως να παραταθεί για έξι μήνες στις περιπτώσεις κατά τις οποίες, παρά τις εύλογες προσπάθειες των αρμόδιων υπηρεσιών η εκτέλεση της απέλασης, μολονότι είναι δυνατή, καθυστερεί, επειδή ο αλλοδαπός αρνείται να συνεργασθεί ή καθυστερεί η λήψη των αναγκαίων εγγράφων από τρίτες χώρες. Υπό τις ίδιες προϋποθέσεις και σε εντελώς εξαιρετικές περιπτώσεις, όταν αναμένεται η εκτέλεση της απέλασης σε σύντομο χρονικό διάστημα μετά την πάροδο του έτους, η κράτηση μπορεί να παραταθεί για έξι ακόμη μήνες.»
polemosgenel.blogspot.com

Σχόλια

παράπονα Ρόδου

Δείτε επίσης

επικοινωνήστε

δώσε δύναμη στη φωνή σου,
κάνε τα παράπονα στον δήμαρχο,
κατήγγειλε ότι βλάπτει την κοινωνία,
διάδωσε τις πιο σημαντικές ειδήσεις,
μοιράσου χρήσιμες συμβουλές,
στείλε μας το δικό σου άρθρο
και δημοσίευσε ότι θέλεις
ή συμπλήρωσε την φόρμα

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *

S M S

Αναγνώστης: Καλησπέρα στην ομάδα και χρονια πολλά... αναρωτιέμαι γιατί τα φώτα από Ρόδο προς Ιαλυσό είναι σβηστά τοσες νυχτες τώρα... υπάρχει κάποιο πρόβλημα;;; Γιατί με την αποψινή νεροποντή η οδήγηση ήταν πολύ πιο δύσκολη σε θεοσκότεινο δρόμο άρα και επικίνδυνη!!!

M M S

M M S

διαφημιστείτε εδώ

διαφημιστείτε εδώ
οικονομικά & αποδοτικά