επικαιρότητα

ΥΨΗΛΟΣ Κίνδυνος Πυρκαγιών ΑΥΡΙΟ !

Ας είμαστε προσεκτικοί
για να προστατέψουμε
τα δάση της Ρόδου !

Σχόλια

S M S

Αναγνώστης: Λεωφορείο της γραμμής... Τι παρατηρήτε?

M M S

M M S

Μετάφραση

παράπονα Ρόδου
1 εικόνα 1000 λέξεις στο Instagram!
Δείτε επίσης