επικαιρότητα

Μειώθηκε ο ελληνικός πληθυσμός την περίοδο 2004-2010 σε 46 από τις 56 νομαρχίες της χώρας

από τον Μανόλη Γ. Δρεττάκη
Είναι γνωστή η τεράστια συμβολή των μεταναστών στην οικονομική και κοινωνική ζωή του τόπου: δεκάδες χιλιάδες κατάκοιτοι ηλικιωμένοι επιβιώνουν μόνο χάρη σε αλλοδαπές γυναίκες που μένουν μέσα στο σπίτι τους και...
τους φροντίζουν, η γεωργία θα είχε περισσότερο συρρικνωθεί αν δεν υπήρχαν αλλοδαποί να καλλιεργήσουν τα χωράφια και να συλλέξουν τους καρπούς, οι Ολυμπιακοί Αγώνες και τα δημόσια έργα με δυσκολία θα αποπερατώνονταν χωρίς τους αλλοδαπούς, εκατοντάδες χιλιάδες σπίτια θα ήταν βρόμικα αν δεν τα καθάριζαν αλλοδαπές κ.λπ. Εκτός, όμως, από όλα αυτά οι αλλοδαποί συμβάλλουν και στη φυσική αύξηση του πληθυσμού (γεννήσεις μείον θανάτους). Στο άρθρο αυτό εξετάζουμε αυτή ακριβώς τη συμβολή στις 54 νομαρχίες της χώρας τα τελευταία χρόνια.

Στοιχεία για τις γεννήσεις κατά υπηκοότητα της μητέρας και θανάτους κατά υπηκοότητα του θανόντος κατά νομαρχία υπάρχουν στη βάση δεδομένων της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (πρώην ΕΣΥΕ), μόνο για την περίοδο 2004-2010. Με βάση τα στοιχεία αυτά καταρτίσαμε τον πίνακα που ακολουθεί για το σύνολο των γεννήσεων κατά υπηκοότητα της μητέρας, το σύνολο των θανάτων κατά υπηκοότητα του θανόντος και τη συνολική φυσική μεταβολή του πληθυσμού κατά υπηκοότητα στις 54 νομαρχίες και στο σύνολο χώρας την επταετία 2004-2010. Στις δύο τελευταίες στήλες του πίνακα δίνεται το ποσοστό που οι γεννήσεις και οι θάνατοι αλλοδαπών αντιπροσωπεύουν στα αντίστοιχα σύνολα.

Από την τελευταία γραμμή του πίνακα φαίνεται ότι η φυσική αύξηση του πληθυσμού την 7ετία 2004-2010 οφείλεται κατά αποκλειστικά στη φυσική αύξηση (δηλαδή η υπεροχή των γεννήσεων έναντι των θανάτων) των μεταναστών κατά 126.965, η οποία υπεραντιστάθμισε τη φυσική μείωση (την υπεροχή, δηλαδή, των θανάτων έναντι των γεννήσεων) των Ελλήνων κατά 89.579.

Αναλυτικότερα σε ό,τι αφορά τις νομαρχίες την 7ετία 2004-2010:

- Μόνο 16 νομαρχίες είχαν φυσική αύξηση του συνολικού πληθυσμού (δηλαδή το σύνολο των γεννήσεων από Ελληνίδες και αλλοδαπές μητέρες ξεπερνούσε το σύνολο των θανάτων Ελλήνων και αλλοδαπών). Τις 5 πρώτες θέσεις με τη μεγαλύτερη αύξηση κατέχουν οι νομαρχίες Θεσσαλονίκης, Αθήνας, Ανατολικής Αττικής, Ηρακλείου και Δυτικής Αττικής). Στις υπόλοιπες 38 νομαρχίες σημειώθηκε φυσική μείωση του συνολικού πληθυσμού. Τις 5 πρώτες θέσεις, με τη μεγαλύτερη μείωση κατέχουν οι νομαρχίες: Σερρών, Ηλείας, Καρδίτσας, Μεσσηνίας και Αρκαδίας.

- Μόνο 8 νομαρχίες είχαν φυσική αύξηση του ελληνικού πληθυσμού (οι γεννήσεις από Ελληνίδες μητέρες ξεπερνούσαν τους θανάτους Ελλήνων). Οι νομαρχίες αυτές ήταν: Θεσσαλονίκης, Ανατολικής Αττικής, Ηρακλείου, Δυτικής Αττικής, Ξάνθης, Δωδεκανήσου, Λάρισας και Ρεθύμνης. Οι υπόλοιπες 46 νομαρχίες είχαν φυσική μείωση του ελληνικού πληθυσμού. Τις πρώτες 5 θέσεις με τη μεγαλύτερη μείωση κατέχουν οι νομαρχίες: Αθήνας, Πειραιά, Σερρών, Μεσσηνίας και Ηλείας.

- Σε όλες τις νομαρχίες σημειώθηκε φυσική αύξηση των μεταναστών (οι γεννήσεις από αλλοδαπές μητέρες ξεπερνούσαν τους θανάτους αλλοδαπών). Η μεγαλύτερη φυσική αύξηση σημειώθηκε στις νομαρχίες: Αθήνας, Θεσσαλονίκης, Ανατολικής Αττικής, Πειραιά και Ηρακλείου.

- Το μεγαλύτερο ποσοστό που αντιπροσωπεύουν οι γεννήσεις από αλλοδαπές μητέρες στο σύνολο των γεννήσεων σημειώθηκε στις νομαρχίες: Ζακύνθου, Κεφαλληνίας και Χαλκιδικής και το μικρότερο στις νομαρχίες Σερρών, Ροδόπης και Ξάνθης.

- Το μεγαλύτερο ποσοστό που αντιπροσωπεύουν οι θάνατοι αλλοδαπών στο σύνολο των θανάτων σημειώθηκε στις νομαρχίες: Ζακύνθου, Δωδεκανήσου και Αθήνας και το μικρότερο στις νομαρχίες Ευρυτανίας, Σερρών και Καστοριάς.

Τα όσα αναφέρθηκαν πιο πάνω αφορούν τους απόλυτους αριθμούς. Όπως, όμως, είναι φυσικό οι αριθμοί γεννήσεων και θανάτων εξαρτώνται και από το μέγεθος του πληθυσμού των νομαρχιών. Αν, επομένως, υπολογίσουμε τις γεννήσεις, τους θανάτους και τη φυσική μεταβολή του πληθυσμού ανά 1.000 κατοίκους η σειρά των νομαρχιών που προαναφέρθηκε αλλάζει. Φυσικά αυτή η κατάταξη αφορά το σύνολο των γεννήσεων, των θανάτων και της φυσικής αύξησης του πληθυσμού (Ελλήνων και αλλοδαπών μαζί).

Ερευνήσαμε και τη σειρά των νομαρχιών με αυτό το κριτήριο και τα αποτελέσματα που προέκυψαν σε ό,τι αφορά:

- Στο σύνολο των γεννήσεων ανά 1.000 κατοίκους (γεννησιμότητα) τις τρεις πρώτες θέσεις κατέχουν οι νομαρχίες Ξάνθης, Ηρακλείου και Ρεθύμνης και τις τρεις τελευταίες οι νομαρχίες Φωκίδας, Σερρών και Ευρυτανίας.

- Στο σύνολο των θανάτων ανά 1.000 κατοίκους (θνησιμότητα) τις τρεις πρώτες θέσεις κατέχουν οι νομαρχίες Αρκαδίας, Λευκάδας και Καρδίτσας και τις τρεις τελευταίες οι νομαρχίες Ηρακλείου, Θεσσαλονίκης και Δωδεκανήσου.

- Στη φυσική αύξηση του συνολικού πληθυσμού ανά 1.000 κατοίκους τις 3 πρώτες θέσεις κατέχουν οι νομαρχίες Ξάνθης, Ηρακλείου και Δωδεκανήσου και τις τρεις τελευταίες οι νομαρχίες Ημαθίας, Χαλκιδικής και Πιερίας. Οι υπόλοιπες νομαρχίες έχουν φυσική μείωση: Η μεγαλύτερη φυσική μείωση ανά 1.000 κατοίκους σημειώθηκε στις νομαρχίες Γρεβενών, Σερρών και Φωκίδας.

Από την ανάλυση που έγινε στο άρθρο αυτό φαίνεται ότι την περίοδο 2004-2010 σε 46 από τις 54 νομαρχίες και στο σύνολο χώρας ο ελληνικός πληθυσμός μειωνόταν. Αυτή, όμως, η τάση θα πρέπει να υπήρχε και για τα 6 προηγούμενα χρόνια, για τα οποία δεν υπάρχουν, δυστυχώς, στοιχεία για γεννήσεις και θανάτους κατά υπηκοότητα. Παρ'Α όλα αυτά, όλες οι κυβερνήσεις μέχρι και σήμερα επέδειξαν εγκληματική αδιαφορία γι'Α αυτή την τραγική εξέλιξη, όταν μάλιστα ληφθεί υπόψη ότι οι γεννήσεις στο σύνολο χώρας το 1981 (έτος που δεν υπήρχαν μετανάστες) ήταν 148.000 και το 2010 οι γεννήσεις από Ελληνίδες μητέρες ήταν μόλις 93.000! Και σαν να μην έφτανε η αδιαφορία αυτή ήρθαν και οι οριζόντιες περικοπές μισθών και επιδομάτων με την εφαρμογή της πολιτικής των μνημονίων οι οποίες έπληξαν περισσότερο τις οικογένειες με παιδιά και ιδιαίτερα τις τρίτεκνες και πολύτεκνες οικογένειες. Δυστυχώς τώρα σχεδιάζονται νέες περικοπές εξαιτίας της συνέχισης της εφαρμογής της ίδιας πολιτικής με κίνδυνο το δημογραφικό, δηλαδή το μέγιστο εθνικό μας πρόβλημα, να μετατραπεί σε μια νέα εθνική τραγωδία.

*Ο Μανόλης Γ. Δρεττάκης είναι τέως: αντιπρόεδρος της Βουλής, υπουργός και καθηγητής της ΑΣΟΕΕ.

express.gr

Σχόλια

Δείτε επίσης

παράπονα Ρόδου

εικονογράφημα

εικονογράφημα