επικαιρότητα

Αλλαγή των εκπαιδευτικών προτύπων (βίντεο)

Δείτε το ενδιαφέρον βίντεο...


Σχόλια

S M S

θα τους διώξει όλους τους παλιούς στο δήμο...
ή θα μάθει πρώτα από αυτούς και μετά...

Μετάφραση

παράπονα Ρόδου
1 εικόνα 1000 λέξεις στο Instagram!
Δείτε επίσης