επικαιρότητα

ΞΕΕ: Στόχος 400 εκατ. ευρώ ετήσια έσοδα από τον Ιατρικό τουρισμό

Μερίδιο στη διεθνή αγορά ιατρικού τουρισμού φιλοδοξεί να αποκτήσει η Ελλάδα, με τη διενέργεια έξι πιλοτικών προγραμμάτων σε Λασίθι, Ρόδο...
Σαντορίνη, Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Θεσσαλία, για την ανάπτυξη και προώθηση ολοκληρωμένων δικτύων ιατρικών υπηρεσιών για ξένους επισκέπτες σε τοπικό επίπεδο.

Στόχος είναι σε τρία έως πέντε χρόνια η χώρα να προσελκύει 100.000 ασθενείς - τουρίστες ιατρικού τουρισμού ετησίως, που να αποφέρουν έσοδα 400 εκατ. ευρώ, δαπανώντας κατά μέσο όρο 4.000 ευρώ έκαστος, ποσό που επιμερίζεται σε 3.000 ευρώ σε ιατρικά έξοδα και 1.000 ευρώ σε ξενοδοχειακά και συναφή. Σύμφωνα με τη μελέτη του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου Ελλάδος (ΞΕΕ) «Ανάπτυξη του Ιατρικού Τουρισμού στην Ελλάδα» που εκπονήθηκε από το Ινστιτούτο Κοινωνικής και Προληπτικής Ιατρικής, σε δέκα χρόνια αν αναπτυχθεί η διασυνοριακή φροντίδα μέσα στην Ευρωπαϊκή Ενωση και χρησιμοποιηθεί σωστά η υποδομή του ΕΣΥ μέσω ΣΔΙΤ, μπορεί να τεθεί πενταπλάσιος στόχος με έσοδα που φθάνουν στα δύο δις ευρώ τον χρόνο.
Τα προγράμματα θα δομηθούν γύρω από τοπικές νοσοκομειακές μονάδες, εντάσσοντας στο πρόγραμμα πρωτοβάθμια ιατρεία, ξενοδόχους, ταξιδιωτικούς πράκτορες, υπηρεσίες προβολής, μεταφοράς, διασφάλισης ποιότητας και την τοπική αυτοδιοίκηση. Με τα σημερινά δεδομένα το θεσμικό πλαίσιο και οι εργασιακές σχέσεις είναι δύσκαμπτα και τα νοσοκομεία δεν θα μπορούσαν να πιστοποιηθούν για ιατρικό τουρισμό. Ωστόσο με βάση τη μελέτη ο ιδιωτικός τομέας έχει τέσσερα έως πέντε συγκροτήματα νοσοκομείων και άλλων ιατρικών μονάδων με σχετικά καλή διοίκηση, ιατρούς και υποδομές, «υπερεπενδύσεις» για τις ανάγκες τις ελληνικής αγοράς που βρίσκεται σε κρίση και αναζητούν νέες αγορές. Επίσης υπάρχουν πολλά ιδιωτικά διαγνωστικά κέντρα και ιατρεία σε όλη τη χώρα που υποαπασχολούνται, καθώς η Ελλάδα έχει πολύ ψηλό αριθμό κέντρων και ιατρών σε σχέση με τον πληθυσμό της, ενώ πάσχει από οργάνωση και διαδικασίες, μάρκετινγκ και θεσμικό πλαίσιο.

Τις δυνατότητες της χώρας να αναπτύξει αυτό το είδος τουρισμού επισήμανε ο επιστημονικός σύμβουλος της μελετητικής ομάδας καθηγητής Κοινωνικής Ιατρικής του Πανεπιστημίου Αθηνών και πρόεδρος του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων (ΕΟΦ) κ. Ι. Τούντας, εκτιμώντας ότι μέσα στο 2013 θα μπορούσαν να υπάρξουν οι προϋποθέσεις για να προσφέρονται αυτές οι υπηρεσίες, καθώς μέχρι το τέλος του 2012 το υπουργείο Υγείας αναμένεται να καταθέσει σχετικό νομοσχέδιο.
Η Ελλάδα μπορεί σχετικά γρήγορα και χωρίς σημαντικές νέες επενδύσεις σε πάγια, να προσφέρει διεθνώς ανταγωνιστικές υπηρεσίες στους τομείς:
∙ Επιλεκτικός Ιατρικός Τουρισμός για εξειδικευμένες ιατρικές παρεμβάσεις από τα Τριτοβάθμια Νοσοκομεία του Ιδιωτικού Τομέα, (κυρίως σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, αλλά και στα Πανεπιστημιακά Νοσοκομεία σε άλλες πόλεις)
∙ Αποκαταστατικός και Γηριατρικός Τουρισμός: συνεργασία Κέντρων Αποκατάστασης με ξενώνες και ξενοδοχεία για προώθηση πακέτων Αποκαταστατικού Τουρισμού (κυρίως στη Θεσσαλία και Μακεδονία)
∙ Ιατρικός Τουρισμός Εξωσωματικής και Υποβοηθούμενης Γονιμοποίησης: συνεργασία Κέντρων με Ξενοδοχειακές Μονάδες σε όλη την Ελλάδα – διεθνής προβολή. Σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα, Κρήτη.
∙ Ξενοδοχεία και Ξενώνες συνεργαζόμενα με Κέντρα Αιμοκάθαρσης: προβολή των συνεργασιών προκειμένου τα ξενοδοχεία να απευθύνονται σε ένα επιπλέον κοινό στόχο και να διαφημίζονται σε διευρυμένες κατηγορίες πελατών (σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Κρήτη, Ρόδο).
∙ Λουτροπόλεις – Κέντρα Αποκατάστασης – προσκείμενες υποδομές φιλοξενίας για τουρισμό ομάδων ειδικών κατηγοριών: άτομα με μυοσκελετικές παθήσεις, άτομα με νευρολογικές παθήσεις, άτομα Τρίτης Ηλικίας κ.λ.π. (ευρεία γεωγραφική διασπορά)
∙ Οφθαλμολογία – Αισθητική Δερματολογία και Πλαστική Χειρουργική, σε επίπεδο One- Day/ Secondary Care Clinic (στις μεγάλες πόλεις και σε τουριστικές περιοχές).
Σε παγκόσμιο επίπεδο ο τζίρος του ιατρικού τουρισμού (επιλεκτικός) υπολογίζεται ότι ανέρχεται στα 15 έως 20 δις ευρώ με πέντε εκατ. ασθενείς να διακινούνται σε ετήσια βάση, υπογράμμισε ο οικονομολόγος και επικεφαλής της μελετητικής ομάδας κ. Α. Δοξιάδης, προσθέτοντας ότι κυρίαρχοι προορισμοί διεθνώς είναι η Ινδία, η Σιγκαπούρη, η Βραζιλία, το Μεξικό, η Κόστα Ρίκα, η Κούβα, η Ουγγαρία και η Τουρκία. Ο ίδιος συμπλήρωσε ότι πέρα από τις προοπτικές της διασυνοριακής φροντίδας, η Ρωσία και η Μέση Ανατολή είναι ώριμες αγορές για την Ελλάδα και γι’ αυτό η Πολιτεία θα πρέπει να προωθήσει το θέμα της ιατρικής βίζας για χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ενωσης.
Η μελέτη έχει ήδη αποσταλεί στα αρμόδια υπουργεία Υγείας και Τουρισμού και «τα βήματα από την πλευρά του κράτους είναι πολύ συγκεκριμένα, κυρίως νομοθετικού και οργανωτικού χαρακτήρα, που δεν συνεπάγονται ιδιαίτερο δημοσιονομικό κόστος υπό τους χαλεπούς καιρούς που διαβιώνουμε: Το υπουργείο Υγείας έχει το έργο της κάλυψης των νομοθετικών κενών, του εκσυγχρονισμού και της εναρμόνισης της ελληνικής νομοθεσίας με την κοινοτική, καθώς και την ευθύνη των μηχανισμών ελέγχου των παρόχων υγείας. Στο έργο αυτό θα πρέπει να συνεργαστεί με τα άλλα συναρμόδια υπουργεία (Κοινωνικής Ασφάλισης, Τουρισμού κ.ο.κ.), αλλά και με τις περιφερειακές δομές, οι οποίες διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στο στάδιο της εφαρμογής και των ελέγχων» σημείωσε ο πρόεδρος του ΞΕΕ κ. Γ. Τσακίρης, τονίζοντας ότι οι πάροχοι υγείας και οι ξενοδοχειακές και τουριστικές επιχειρήσεις θα πρέπει να επιδιώξουν τη διασφάλιση της ποιότητας των υπηρεσιών τους, υιοθετώντας τα διεθνή συστήματα ποιότητας και να αναπτύξουν εθνικές και διεθνείς συνεργασίες για την προσέλκυση των διεθνών ασθενών. Το υπουργείο Τουρισμού θα αναλάβει την ευθύνη της προώθησης του ιατρικού τουρισμού ως υποπροϊόντος του ελληνικού τουρισμού στις διεθνείς αγορές.
Τα πιλοτικά προγράμματα θα ξεκινήσουν με μελέτη βιωσιμότητας στηριγμένη στις δυνατότητες των τοπικών παρόχων και φορέων, θα προτείνουν πακέτα, τιμολόγηση και στρατηγική μάρκετινγκ και θα εγκαταστήσουν μηχανισμούς παρακολούθησης και εφαρμογής, για να μην υπάρξουν εμπόδια στη διασυνοριακή φροντίδα που περιορίσουν πολύ τις δυνατότητες ανάπτυξης του ιατρικού τουρισμού. Στο πλαίσιο αυτό η μελέτη προτείνει ενδεικτικά: προ-εγκρίσεις από τους φορείς ασφάλισης στη χώρα προέλευσης, πληρωμή στη χώρα θεραπείας και διαδικασίες αποζημίωσης των ασθενών, πληροφόρηση για τις δυνατότητες του ασθενή να επιδιώξει διασυνοριακή φροντίδα, διακίνηση ιατρικής πληροφορίας, διασφάλιση συνέχειας στη φροντίδα πριν και μετά την θεραπεία, αναγνώριση συνταγών στην ΕΕ και ποιότητα υπηρεσιών και ασφάλεια ασθενών.
ezy.gr

Parapona-Rodou

Σχόλια

Δείτε επίσης

παράπονα Ρόδου

εικονογράφημα

εικονογράφημα