επικαιρότητα

50 εκ. ευρώ στον εναλλακτικό Τουρισμό

Με απόφαση της Υπουργού Τουρισμού εγκρίθηκε η ένταξη στο Πρόγραμμα «Εναλλακτικός Τουρισμός» για χρηματοδότηση 467 επενδυτικών σχεδίων με συνολικό... προϋπολογισμό 50.062.364.07€ (η συμβολή της κρατικής ενίσχυσης ανέρχεται στο ποσό των € 25.031.182,35). Η κατανομή των επιχειρήσεων αυτών ανά Επιχειρησιακό Πρόγραμμα έχει ως εξής:ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ
ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ
ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΕΠΑΝ
239
12.473.294,58

24.946.589,15
ΠΕΠ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
11
511.095,99

1.022.191,98
ΠΕΠ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
29
1.622.016,44

3.244.032,87
ΠΕΠ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
43
2.462.397,70

4.924.795,39
ΠΕΠ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
48
2.462.879,91

4.925.759,82
ΠΕΠ ΑΤΤΙΚΗΣ
97
5.499.497,73

10.998.995,46
ΣΥΝΟΛΑ
467
25.031.182,35

50.062.364,67


Το Πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και το Ελληνικό Δημόσιο και η επιχορήγηση των επενδυτικών σχεδίων ανέρχεται σε ποσοστό 50% του εγκεκριμένου προϋπολογισμού τους. Οι ωφελούμενες επιχειρήσεις είναι τουριστικά καταλύματα, τουριστικά γραφεία, επιχειρήσεις εστίασης, επιχειρήσεις πλωτών μεταφορών, κ.α., οι οποίες δραστηριοποιούνται ή προτίθενται να δραστηριοποιηθούν στην παροχή εναλλακτικών μορφών τουρισμού.

Με την υλοποίηση των επενδυτικών σχεδίων που εντάχθηκαν στο πρόγραμμα «Εναλλακτικός Τουρισμός», η τουριστική επιχειρηματικότητα έχει την ευκαιρία να βελτιώσει με οργανωμένο και συστηματικό τρόπο τη διαφοροποίηση και τον εμπλουτισμό του ελληνικού τουριστικού προϊόντος, την επιχειρηματική αξιοποίηση εναλλακτικών μορφών τουρισμού, την ανάδειξη και τουριστική αξιοποίηση του φυσικού και πολιτισμικού αποθέματος της χώρας μας, την άμβλυνση της εποχικότητας της τουριστικής ζήτησης και την επακόλουθη αύξηση της απασχόλησης στις τοπικές κοινωνίες.
money-tourism

Parapona-Rodou

Σχόλια

Μετάφραση

παράπονα Ρόδου
1 εικόνα 1000 λέξεις στο Instagram!
Δείτε επίσης