επικαιρότητα

Νέος Κανονισμός για τα Δημόσια ΙΕΚ

Γράφει ο Γλαρός Ιωάννης

Γίνεται γνωστό πως σύμφωνα με τις διατάξεις της ΥΑ 12081/21-10-2013 (ΑΔΑ: ΒΛΛΙ9-ΦΞΨ|), του κ. Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, θεσπίστηκε... ο νέος Κανονισμός Λειτουργίας Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ) που υπάγονται στη Γενική Γραμματεία Διά Βίου Μάθησης (Γ.Γ.Δ.Β.Μ.)

Ο κανονισμός είναι διαθέσιμος στον υπερσύνδεσμο : diavgeia.gov.gr

Τέλος, υπενθυμίζεται, βάσει των διατάξεων της παρ. 2 του άρθρ. 23 του Ν. 4186/2013, (ΦΕΚ 193 τ.'Ά/17-9-2013) ότι, η φοίτηση στα Δημόσια ΙΕK παρέχεται δωρεάν.


Parapona-Rodou

Σχόλια

S M S

Αναγνώστης: γελανε και οι πετρες με την απαγορευση στα σχολεια σήμερα... καλύτερη μερα δεν γινόνατε

M M S

M M S

Μετάφραση

παράπονα Ρόδου
1 εικόνα 1000 λέξεις στο Instagram!
Δείτε επίσης