επικαιρότητα

Τράπεζα Ελλάδος: +22% οι αφίξεις, + 11% οι εισπράξεις στο οκτάμηνο Ιανουαρίου - Αυγούστου 2014Οι Γάλλοι, οι Βρετανοί και οι Αμερικανοί είναι οι εθνικότητες, που στήριξαν, κατά κύριο λόγο, την αύξηση των ταξιδιωτικών εισπράξεων της χώρας....
τόσο τον Αύγουστο κατά 10,3%, όσο και την περίοδο Ιανουαρίου-Αυγούστου 2014 κατά 11,1%, σύμφωνα με τα στοιχεία για το Ταξιδιωτικό Ισοζύγιο, που έδωσε στη δημοσιότητα η Τράπεζα της Ελλάδος.
Αρνητική εξέλιξη αποτελεί η μείωση της μέσης δαπάνης ανά ταξίδι κατά 11,6% τον Αύγουστο και κατά 8,6% στο πρώτο 8μηνο του έτους.
Ως προς τις αφίξεις, καταγράφεται άνοδος κατά 25% τον Αύγουστο και κατά 22,1% στο α' 8μηνο. Η κρίση στη ρωσική αγορά αποτυπώνεται στα στοιχεία του Αυγούστου, καθώς οι αφίξεις Ρώσων μειώθηκαν κατά 21,4% και οι εισπράξεις κατά 33,1%.
Συνολικά στο 8μηνο, οι εισπράξεις από Ρωσία μειώθηκαν κατά 9,4%, αν και οι αφίξεις παρέμειναν σταθερές.
Αναλυτικά τα στοιχεία:


Ταξιδιωτικό Ισοζύγιο
Το ταξιδιωτικό ισοζύγιο τον Αύγουστο του 2014 εμφάνισε πλεόνασμα 2.977 εκατ. ευρώ έναντι 2.730 εκατ. ευρώ τον αντίστοιχο μήνα του 2013, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 9,0%, σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία. Ειδικότερα, αύξηση κατέγραψαν το μήνα Αύγουστο 2014 οι ταξιδιωτικές εισπράξεις κατά 297 εκατ. ευρώ ή 10,3%, οι οποίες διαμορφώθηκαν σε 3.182 εκατ. ευρώ έναντι 2.885 εκατ. ευρώ τον αντίστοιχο μήνα του 2013. Αύξηση παρατηρήθηκε και στις ταξιδιωτικές πληρωμές κατά 50 εκατ. ευρώ ή 32,2% (Αύγουστος 2014: 205 εκατ. ευρώ, Αύγουστος 2013: 155 εκατ. ευρώ). Η αύξηση των ταξιδιωτικών εισπράξεων οφείλεται κυρίως στην αύξηση των αφίξεων κατά 25%, καθώς η μέση δαπάνη ανά ταξίδι μειώθηκε κατά 11,6%. Σημειώνεται ότι οι καθαρές εισπράξεις από την παροχή ταξιδιωτικών υπηρεσιών συνέβαλαν με ποσοστό 79,7% στο σύνολο των καθαρών εισπράξεων από υπηρεσίες και υπερκάλυψαν το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου (190,2%). Την περίοδο Ιανουαρίου - Αυγούστου 2014, το ταξιδιωτικό ισοζύγιο παρουσίασε πλεόνασμα 8.372 εκατ. ευρώ έναντι πλεονάσματος 7.537 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2013, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 11,1%. Η εξέλιξη αυτή οφείλεται στη μεγαλύτερη αύξηση των ταξιδιωτικών εισπράξεων κατά 977 εκατ. ευρώ ή 11,1% σε σύγκριση με την αύξηση των ταξιδιωτικών πληρωμών κατά 141 εκατ. ευρώ. H αύξηση των ταξιδιωτικών εισπράξεων οφείλεται κυρίως στην αύξηση των αφίξεων κατά 22,1%, καθώς η μέση δαπάνη ανά ταξίδι μειώθηκε κατά 8,6%. Οι καθαρές εισπράξεις από την παροχή ταξιδιωτικών υπηρεσιών συνέβαλαν με ποσοστό 60,5% στο σύνολο των καθαρών εισπράξεων από υπηρεσίες και αντιστάθμισαν το 67,9% του ελλείμματος του εμπορικού ισοζυγίου.


Ταξιδιωτικές Εισπράξεις
Τον Αύγουστο του 2014, όπως προαναφέρθηκε, οι ταξιδιωτικές εισπράξεις αυξήθηκαν κατά 10,3% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του 2013. Αναλυτικότερα, αύξηση κατά 17,9% παρουσίασαν οι εισπράξεις από κατοίκους των χωρών της ΕΕ των 28 (Αύγουστος 2014: 2.148 εκατ. ευρώ, Αύγουστος 2013: 1.821 εκατ. ευρώ). Οι εισπράξεις από κατοίκους των λοιπών χωρών εκτός της ΕΕ των 28 παρουσίασαν μείωση κατά 30 εκατ. ευρώ ή 3,1% (Αύγουστος 2014: 956 εκατ. ευρώ, Αύγουστος 2013: 986 εκατ. ευρώ). Η αύξηση των εισπράξεων από κατοίκους των χωρών της ΕΕ των 28 ήταν αποτέλεσμα τόσο της αύξησης των εισπράξεων από κατοίκους των χωρών της ζώνης του ευρώ κατά 179 εκατ. ευρώ ή 13,8% όσο και των εισπράξεων από κατοίκους των χωρών της ΕΕ των 28 εκτός της ζώνης του ευρώ κατά 28% (Αύγουστος 2014: 673 εκατ. ευρώ, Αύγουστος 2013: 526 εκατ. ευρώ). Ειδικότερα, όσον αφορά τις εισπράξεις από τις σημαντικότερες χώρες προέλευσης ταξιδιωτών, αυτές από τη Γερμανία αυξήθηκαν κατά 2,6% τον Αύγουστο 2014 έναντι του αντίστοιχου μήνα του 2013 (Αύγουστος 2014: 381 εκατ. ευρώ, Αύγουστος 2013: 371 εκατ. ευρώ) και αυτές από τη Γαλλία αυξήθηκαν επίσης κατά 30,5% (Αύγουστος 2014: 392 εκατ. ευρώ, Αύγουστος 2013: 301 εκατ. ευρώ). Αύξηση κατά 71 εκατ. ευρώ ή 22,1% παρουσίασαν οι εισπράξεις από το Ηνωμένο Βασίλειο. Από τις λοιπές χώρες εκτός της ΕΕ των 28, μείωση κατά 33,1% παρουσίασαν οι εισπράξεις από τη Ρωσία, οι οποίες διαμορφώθηκαν σε 242 εκατ. ευρώ, ενώ οι εισπράξεις από τις ΗΠΑ αυξήθηκαν κατά 8,8% και διαμορφώθηκαν σε 109 εκατ. ευρώ. Την περίοδο Ιανουαρίου - Αυγούστου 2014 οι ταξιδιωτικές εισπράξεις εμφάνισαν αύξηση κατά 11,1% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2013 και διαμορφώθηκαν σε 9.737 εκατ. ευρώ. Η εξέλιξη αυτή οφείλεται κυρίως στην αύξηση των εισπράξεων από τους κατοίκους των χωρών της ΕΕ των 28 κατά 14,5%, οι οποίες διαμορφώθηκαν σε 5.950 εκατ. ευρώ, και δευτερευόντως στις εισπράξεις από κατοίκους των λοιπών χωρών εκτός της ΕΕ των 28 που διαμορφώθηκαν σε 3.509 εκατ. ευρώ την περίοδο Ιανουαρίου - Αυγούστου 2014, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 6,8% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2013. Αναλυτικότερα, οι εισπράξεις από κατοίκους των χωρών της ζώνης του ευρώ διαμορφώθηκαν σε 3.895 εκατ. ευρώ, δηλαδή αυξήθηκαν κατά 10,3%, και οι εισπράξεις από κατοίκους των χωρών της ΕΕ των 28 εκτός της ζώνης του ευρώ παρουσίασαν αύξηση κατά 23,3%. Ειδικότερα, οι εισπράξεις από τη Γερμανία μειώθηκαν κατά 6,5% και διαμορφώθηκαν σε 1.201 εκατ. ευρώ, ενώ οι εισπράξεις από τη Γαλλία αυξήθηκαν κατά 24,2% και διαμορφώθηκαν σε 879 εκατ. ευρώ. Επίσης, οι εισπράξεις από το Ηνωμένο Βασίλειο διαμορφώθηκαν σε 1.140 εκατ. ευρώ παρουσιάζοντας αύξηση κατά 20,3%. Από τις λοιπές χώρες εκτός της ΕΕ των 28, μείωση παρουσίασαν οι εισπράξεις από τη Ρωσία κατά 9,4%, οι οποίες διαμορφώθηκαν σε 878 εκατ. ευρώ, ενώ οι εισπράξεις από τις ΗΠΑ αυξήθηκαν κατά 12,8% και διαμορφώθηκαν σε 444 εκατ. ευρώ.


Εισερχόμενη Ταξιδιωτική Κίνηση (1)
Η εισερχόμενη κίνηση τον Αύγουστο του 2014 διαμορφώθηκε σε 4.856 χιλ. ταξιδιώτες, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 25,0% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του 2013. Η εξέλιξη αυτή ήταν αποτέλεσμα τόσο της αύξησης των αφίξεων από τις χώρες της ΕΕ των 28 κατά 25,4% όσο και της αύξησης των αφίξεων από τις λοιπές χώρες εκτός της ΕΕ των 28 κατά 24,4%. Αναλυτικότερα, οι αφίξεις από τις χώρες της ζώνης του ευρώ διαμορφώθηκαν σε 1.714 χιλ., παρουσιάζοντας αύξηση κατά 13,2%, και οι αφίξεις από τις χώρες της ΕΕ των 28 εκτός της ζώνης του ευρώ παρουσίασαν επίσης αύξηση κατά 49,4% (Αύγουστος 2014: 1.142 χιλ., Αύγουστος 2013: 764 χιλ.). Ειδικότερα, οι αφίξεις από τη Γαλλία και τη Γερμανία αυξήθηκαν κατά 22,9% και 13% αντιστοίχως, ενώ και αυτές από το Ηνωμένο Βασίλειο αυξήθηκαν κατά 12,5%. Αναφορικά με τις λοιπές χώρες εκτός της ΕΕ των 28, οι αφίξεις από τη Ρωσία μειώθηκαν κατά 21,4% και διαμορφώθηκαν σε 252 χιλ. ταξιδιώτες, ενώ οι αφίξεις από τις ΗΠΑ εμφάνισαν αύξηση κατά 14,4% και διαμορφώθηκαν σε 93 χιλ. ταξιδιώτες. Η εισερχόμενη ταξιδιωτική κίνηση την περίοδο Ιανουαρίου - Αυγούστου 2014 αυξήθηκε κατά 22,1% και διαμορφώθηκε σε 15.343 χιλ. ταξιδιώτες, έναντι 12.571 χιλ. ταξιδιωτών την αντίστοιχη περίοδο του 2013. Κατά την επισκοπούμενη περίοδο η ταξιδιωτική κίνηση από τις χώρες της ΕΕ των 28 διαμορφώθηκε σε 8.843 χιλ., παρουσιάζοντας αύξηση κατά 21,8% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2013. Επίσης, οι αφίξεις από τις λοιπές χώρες εκτός της ΕΕ των 28 διαμορφώθηκαν σε 6.500 χιλ., παρουσιάζοντας αύξηση κατά 22,4%. Οι αφίξεις από τις χώρες της ζώνης του ευρώ αυξήθηκαν κατά 14,6% και οι αφίξεις από τις χώρες της ΕΕ των 28 εκτός της ζώνης του ευρώ κατά 33,1%. Ειδικότερα, αύξηση εμφάνισαν οι αφίξεις από τη Γερμανία και τη Γαλλία κατά 4,5% και 20,7% αντιστοίχως, καθώς επίσης και οι αφίξεις από το Ηνωμένο Βασίλειο κατά 15,6%.
Τέλος, αναφορικά με τις λοιπές χώρες εκτός της ΕΕ των 28, οι αφίξεις από τη Ρωσία παρέμειναν σταθερές και διαμορφώθηκαν σε 928 χιλ. ταξιδιώτες και οι αφίξεις από τις ΗΠΑ παρουσίασαν αύξηση κατά 24,8% και διαμορφώθηκαν σε 386 χιλ. ταξιδιώτες.


(1) Επισημαίνεται ότι η εισερχόμενη ταξιδιωτική κίνηση δεν περιλαμβάνει μεγέθη από κρουαζιέρες, πέραν των όσων καταγράφονται από την Έρευνα Συνόρων.

- Δείτε εδώ τα στοιχεία

Πηγή: ΧΡΗΜΑ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

Παράπονα Ρόδου

Σχόλια

παράπονα Ρόδου

Δείτε επίσης

επικοινωνήστε

δώσε δύναμη στη φωνή σου,
κάνε τα παράπονα στον δήμαρχο,
κατήγγειλε ότι βλάπτει την κοινωνία,
διάδωσε τις πιο σημαντικές ειδήσεις,
μοιράσου χρήσιμες συμβουλές,
στείλε μας το δικό σου άρθρο
και δημοσίευσε ότι θέλεις
ή συμπλήρωσε την φόρμα

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *

S M S

Αναγνώστης: όσα κουπονια σουπερ μαρκετ και να παρει κανεις, το εκτρωμα του μανδρακιου με τους λουκουμαδες δεν είναι χριστουγεννιάτικο χωριό

M M S

M M S

διαφημιστείτε εδώ

διαφημιστείτε εδώ
οικονομικά & αποδοτικά