επικαιρότητα

Ρόδος: Ανενεργά Περιφερειακά Ιατρεία και Κέντρα Υγείας με...εθελοντική εργασία γιατρώνΣε ορισμένες μονάδες, οι γιατροί πληρώνονται για Σαββατοκύριακο τον μήνα,....
ενώ εφημερεύουν πέντε ημέρες. Η έλλειψη νοσηλευτικού προσωπικού, τους υποχρεώνει να ασκούν και νοσηλευτικό έργο...

Στο χαμηλότερο επίπεδο αξιοπρεπούς αμοιβής των γιατρών, οι οποίοι εργάζονται σε τουριστικές περιοχές, όπως η Ρόδος, έχει υποχωρήσει το υπουργείο Υγείας.

Με σχετικό της έγγραφο, η 2η Υγειονομική Περιφέρεια (ΥΠΕ) υποχρεώνει τους διευθυντές των Κέντρων Υγείας των νησιών να προβούν στην άμεση περικοπή των προγραμμάτων εφημεριών.

Στόχος είναι σε κάθε Κέντρο Υγείας να πραγματοποιείται καθημερινά μια ενεργός εφημερία και μια ετοιμότητας.

Το προεδρείο του Ιατρικού Συλλόγου Ρόδου προειδοποιεί ότι η συγκεκριμένη μέθοδος δεν επαρκεί ούτε κατά διάνοια να καλύψει τις πραγματικές ανάγκες των μονάδων.

Περιφερειακά Ιατρεία που λειτουργούν ως κέντρα εφημέρευσης (Γεννάδι), ουσιαστικά αναστέλλουν τη λειτουργία τους για 17 ώρες καθημερινά!

Η απόφαση προβλέπει εφημέρευση μόνο Σάββατο και Κυριακή και αυτό εφόσον υπάρχει το απαιτούμενο προσωπικό για να καλύψει τις αποζημιούμενες εφημερίες.

Στα νησιά όπως η Τήλος, η Σύμη, το Καστελόριζο, η Κάσος και η Χάλκη, οι μοναδικοί γιατροί που υπηρετούν για όλες τις ημέρες και ώρες του έτους, δεν αποζημιώνονται για πέντε καθημερινές εφημερίες ανά μήνα πληρώνονται μηνιαίως για ένα Σαββατοκύριακο.
Νοσηλευτικό

Στα Κέντρα Υγείας ο γιατρός που θα βρίσκεται σε ενεργό εφημερία, θα πρέπει να εργάζεται επί 16 έως 24 ώρες, εκτελώντας και νοσηλευτικό έργο (λόγω έλλειψης νοσηλευτικού προσωπικού) και να συνοδεύει τα περιστατικά που χρήζουν διακομιδής στο νοσοκομείο.

Ο γιατρός που βρίσκεται σε εφημερία ετοιμότητας, θα είναι αναγκασμένος να προσέρχεται και να παραμένει καθημερινά επί πολλές ώρες στο Κέντρο Υγείας, εκτελώντας στην ουσία ενεργό εφημερία, χωρίς να λαμβάνει την ανάλογη αποζημίωση.

Ή εκτάκτως να διανύει πολλά χιλιόμετρα μέσα σε λίγα λεπτά της ώρας, για να καλύψει το κενό του συναδέλφου του...
Αντικίνητρο

Από τον Ιατρικό Σύλλογο της Ρόδου επισημαίνεται ότι οι δυσμενείς συνθήκες εργασίας που ολοένα χειροτερεύουν, αποτελούν ισχυρό αντικίνητρο, για την κάλυψη των κενών θέσεων γιατρών στα νησιά.

Η περικοπή των προγραμμάτων εφημεριών γίνεται στην αιχμή της τουριστικής περιόδου και σε περίοδο αυξημένης προσέλευσης μεταναστών.

Οι γιατροί καταγγέλλουν ότι μπαίνει σε άμεσο κίνδυνο την ζωή και την σωματική ακεραιότητα των κατοίκων και των επισκεπτών των νησιών.

Δ.Κ.

Σχόλια

S M S

θα τους διώξει όλους τους παλιούς στο δήμο...
ή θα μάθει πρώτα από αυτούς και μετά...

Μετάφραση

παράπονα Ρόδου
1 εικόνα 1000 λέξεις στο Instagram!
Δείτε επίσης