επικαιρότητα

Κουρέλι κατάντησε η σημαία στον φάρο του Μανδρακίου - φωτος


Αναγνώστης: Ο φάρος του Αι Νικόλα στο Μανδράκι. Ένα γαλανόλευκο κουρέλι...
κυματίζει κύριοι καρεκλάτοι υπεύθυνοι. Οι τουρίστες γελάνε με τα χάλια σας!!! Άχρηστοι!!!
Παράπονα Ρόδου

Σχόλια

S M S

Αναγνώστης: Λεωφορείο της γραμμής... Τι παρατηρήτε?

M M S

M M S

Μετάφραση

παράπονα Ρόδου
1 εικόνα 1000 λέξεις στο Instagram!
Δείτε επίσης