επικαιρότητα

ΠΡΟΣΟΧΗ! Ανακαλούνται περισσότερα από 1.000 οχήματα γνωστής εταιρείας αυτοκινήτων!H Γενική Γραµµατεία Βιοµηχανίας ανακοινώνει ότι η εταιρεία....
ΠΛΕΙΑ∆ΕΣ MOTORS Α.Ε., σε συνεργασία µε το Τµήµα Γενικής Ασφάλειας Προϊόντων της ∆ιεύθυνσης Πολιτικής Ποιότητας, εκτελεί πρόγραµµα ανάκλησης αυτοκινήτων SUBARU, µοντέλο Impreza, τύπος GD/GG.

Η ανάκληση αφορά 1435 οχήµατα, παραγωγής από 01-01-2004 έως 31-12-2007, µε αριθµούς πλαισίου από JF1GD9KE56G047134 έως JF1GGGKD37G040807. Στα εµπλεκόµενα οχήµατα ενδέχεται, σύµφωνα µε τη σχετική ενηµέρωση του προµηθευτή αερόσακων, το σύστηµα πυροκροτητή-εκτόνωσης του αερόσακου συνοδηγού να µην λειτουργήσει βάσει των προδιαγραφών και ο εµπρόσθιος αερόσακος συνοδηγού να διαρραγεί, προκαλώντας ενδεχοµένως σοβαρό τραυµατισµό στους επιβαίνοντες του οχήµατος.

Μέχρι στιγµής δεν έχει αναφερθεί καµία περίπτωση ατυχήµατος που να σχετίζεται µε το συγκεκριµένο θέµα.

Οι κάτοχοι των συγκεκριµένων οχηµάτων θα ενηµερωθούν εγγράφως µέσω συστηµένης επιστολής, ώστε όταν υπάρξει επάρκεια ανταλλακτικών και µετά από νεότερη ειδοποίηση, να προσέλθουν στο πλησιέστερο Εξουσιοδοτηµένο Συνεργείο Subaru της εταιρείας ΠΛΕΙΑ∆ΕΣ MOTORS Α.Ε. για να γίνει ο σχετικός έλεγχος/αντικατάσταση των αναφλεκτήρων του αερόσακου του συνοδηγού, χωρίς καµία οικονοµική επιβάρυνση.

Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινίσεις οι καταναλωτές παρακαλούνται όπως επικοινωνήσουν µε το Τµήµα Τεχνικής Εξυπηρέτησης της εταιρείας ΠΛΕΙΑ∆ΕΣ MOTORS Α.Ε. στο τηλ. 210 6803390 από 09.00 – 17.00 καθηµερινά.

http://fevgato.eu/

Παράπονα Ρόδου

Σχόλια

παράπονα Ρόδου
1 εικόνα 1000 λέξεις στο Instagram!
Ψηφοφορία Δήμου

Δείτε επίσης

Ψηφοφορία Περιφέρειας