επικαιρότητα

Ρόδος: Στην τελική ευθεία για το κέντρο διαλογής ανακυκλώσιμων υλικών


Ένα από τα μεγαλύτερα και σημαντικότερα έργα για την προστασία του περιβάλλοντος
στο νησί της Ρόδου εισέρχεται στο τελικό στάδιο για την αποπεράτωση και λειτουργία του.

Συγκεκριμένα, όπως έγινε γνωστό, ο περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου Γιώργος Χατζημάρκος προχώρησε στην προέγκριση της σύμβασης μετά και την ολοκλήρωση της διαδικασίας δημοπράτησης του έργου της προμήθειας σταθερού εξοπλισμού στο Κέντρο Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών (ΚΔΑΥ) Ρόδου.


Οι προμήθειες, προϋπολογισμού 1.274.620 ευρώ, εντάσσονται στο πλαίσιο του έργου “Κέντρο Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών (ΚΔΑΥ) Ρόδου”.

Μέχρι σήμερα έχει ολοκληρωθεί η κατασκευή του κτιρίου, ενώ ο νέος εξοπλισμός περιλαμβάνει μεταφορικές ταινίες, βαλλιστικό διαχωριστή, μαγνητικό διαχωριστή, πρέσα δεματοποίησης, καμπίνες προδιαλογής και διαλογής κλπ.

Προκειμένου να καταστεί πλήρως λειτουργικό το έργο, εκκρεμεί η προμήθεια και του κινητού εξοπλισμού (οχήματα) για τον οποίο έχει γίνει ο διαγωνισμός και είναι σε στάδιο αξιολόγησης προσφορών.

Το Κέντρο Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών Ρόδου, συνολικού προϋπολογισμού 3.405.800 ευρώ είναι ενταγμένο στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Περιβάλλον – Αειφόρος Ανάπτυξη” και συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Συνοχής.

Σχόλια

Μετάφραση

παράπονα Ρόδου
1 εικόνα 1000 λέξεις στο Instagram!
Δείτε επίσης