επικαιρότητα

Φιλανθρωπική κίνηση... ξεχασμένη στην πλατεία Κύπρου - φωτος


Αναγνώστης: Το ειδικό κιβώτιο, για πλαστικές τάπες,
στην πλατεία Κύπρου το αδειάζει κανείς????
 Έχει γεμίσει!!!
Σχόλια

Μετάφραση

παράπονα Ρόδου
1 εικόνα 1000 λέξεις στο Instagram!
Δείτε επίσης