επικαιρότητα

Επιδοτούμενα προγράμματα για ανέργους στο ΚΔΒΜ2 «Ροδίων μάθησις»


Εκπαιδευτικό επίδομα 2.600€

Κατάρτιση και Πιστοποίηση Ανέργων σε Κλάδους Αιχμής

Επιταγή εισόδου στην αγορά εργασίας για άνεργους

από 29 ετών και άνω


Οι εγγραφές ξεκίνησαν, κάντε εγγραφή τώρα!

Σκοπός της δράσης είναι η δημιουργία ευκαιριών για την είσοδο ωφελουμένων στην αγορά εργασίας, μέσω της ενίσχυσης της συμμετοχής τους και της παροχής ικανών επαγγελματικών δεξιοτήτων και κατευθύνσεων, οι οποίες θα συνδέονται με την αγορά εργασίας και ειδικότερα με κλάδους που αποτελούν αναπτυξιακές προτεραιότητες της ελληνικής οικονομίας – σύμφωνα με το εγκεκριμένο νέο ΕΣΠΑ 2014-2020- ενισχύοντας τόσο την κοινωνική ένταξη των ωφελουμένων όσο και την ανταγωνιστικότητα.Η δράση αφορά 23.000 ωφελούμενους και περιλαμβάνει:


120 ώρες θεωρητικής κατάρτισης και συμβουλευτικής καθοδήγησης σε δυναμικά αναπτυσσόμενος κλάδους της οικονομίας (Εμπόριο, logistics, Έργα Υποδομής & τεχνικά επαγγέλματα, Τουρισμός, ΤΠΕ, Περιβάλλον & Διαχείριση Στερεών και Υγρών Αποβλήτων, Τρόφιμα – Ποτά, Ενέργεια, Αγροτικός Τομέας, Βιομηχανία)


Πιστοποίηση γνώσεων και επαγγελματικών προσόντων που θα αποκτηθούν στο πλαίσιο του προγράμματος


500 ώρες πρακτική άσκηση σε ιδιωτικές επιχειρήσεις
Εκπαιδευτικό επίδομα 2.600€Προϋποθέσεις Συμμετοχής:


Κάτοχοι δελτίου ανεργίας σε ισχύ Ηλικία 29-64 ετών (Γεννηθέντες 01.01.1952 – 31.12.1987)


Να μην υπάρχει μαθητική, σπουδαστική ή φοιτητική ιδιότητα

Για πληροφορίες και κατάθεση αιτήσεων, καθημερινά́ 09:00-21:00 και Σάββατο 09:00-14:00:

ΚΔΒΜ2 «Ροδίων Μάθησις», Ηλία Βενέζη, Ρόδος

Τηλ. : 22410 01422

Web http://www.edu.mathisis.gr/voucher.html

Οι επιχειρήσεις που επιθυμούν συνεργασία στο πλαίσιο του προγράμματος «Κατάρτιση και πιστοποίηση ανέργων 29-64 ετών σε κλάδους αιχμής» μπορούν να υποβάλλουν επιστολή πρόθεσης συνεργασίας στην ιστοσελίδαhttp://www.edu.mathisis.gr/voucher.html
Παράπονα Ρόδου

Σχόλια

S M S

Από τα μεγαλύτερα "Προβλήματα της Ρόδου"...
να βρεις περισσότερα μέλη...

Μετάφραση

παράπονα Ρόδου
1 εικόνα 1000 λέξεις στο Instagram!
Δείτε επίσης