επικαιρότητα

Επιφανείς επενδυτές ενδιαφέρονται για το "Ιαλύσιον"


Μεγάλο είναι το ενδιαφέρον που υπάρχει από ντόπιους και ξένους επενδυτές για το «Ιαλύσιον».
Όπως δήλωσε στην εφημερίδα ο εντεταλμένος δημοτικός σύμβουλος, αρμόδιος για θέματα ακίνητης περιουσίας, κ. Δήμος Μουτάφης, μετά την επίλυση όλων των πολεοδομικών εκκρεμοτήτων του ακινήτου, προκειμένου να παραδοθεί καθαρό από πολεοδομικές και διοικητικές εκκρεμότητες, επιφανείς επιχειρηματίες από τη Ρόδο, την Αθήνα ακόμη και από το εξωτερικό ενδιαφέρονται για το «Ιαλύσιον».
Μάλιστα η δημοτική αρχή εκτιμά ότι, στην δημοπρασία για την εκμίσθωση του ακινήτου που θα γίνει στις 20 Δεκεμβρίου ή το αργότερο εντός του Ιανουαρίου του 2017 θα αναδειχθεί ο ανάδοχος- ιδιώτης που θα αναλάβει την αξιοποίηση και την εκμετάλλευση του. Πρόκειται για ένα ακίνητο- «φιλέτο» του Δήμου Ρόδου που παραμένει αναξιοποίητο τα τελευταία χρόνια καθώς οι όποιες προσπάθειες έγιναν για να δοθεί σε ιδιώτη- επενδυτή έπεσαν στο κενό λόγω των πολεοδομικών και διοικητικών εκκρεμοτήτων που είχε.
Μετά από πολλές σκέψεις και προβληματισμό αποφασίστηκε η δημοτική αρχή προέκρινε την πολιτική απόφαση ότι, το «Ιαλύσιον» είναι καλύτερα να μισθωθεί ως κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος. Η λύση αυτή προκρίθηκε διότι η δημοτική αρχή δεν έχει σκοπό απλά και μόνο να εισπράττει ενοίκια, αλλά στοχεύει σε μια μεγάλη συνολική επένδυση ,η οποία θα αναβαθμίσει όλη την εικόνα της περιοχής. Εκεί που βρίσκεται το ‘Ιαλύσιον’ είναι αμιγώς τουριστική περιοχή και αξίζει να προβληθεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.
« Εάν γίνει κάποια άλλη επένδυση που δεν θα συνδέεται με μια τέτοια εκμετάλλευση του ακινήτου, δεν θα μπορούσε να φέρει την ανάλογη προβολή της περιοχής και την ανάδειξή της σε έναν τουριστικό πόλο έλξης. Επίσης, αποκλείσαμε χρήσεις νυχτερινών κέντρων γιατί σε συνάρτηρη με την χρήση και προβολή της ευρύτερης περιοχής, δεν θα συνέβαλε με τον σωστό τρόπο» τόνισε ο κ. Μουτάφης.
Σε πρόσφατη συνεδρίαση της η οικονομική επιτροπή κατάρτισε τους όρους της διακήρυξης του διαγωνισμού οι οποίοι μεταξύ άλλων αναφέρουν τα εξής:
«Ως χρήση του μισθίου ορίζεται αποκλειστικά αυτή της λειτουργίας επιχείρησης μαζικής εστίασης παρασκευής και προσφοράς πλήρους γεύματος ή επιχείρησης αναψυχής ή κέντρου διασκέδασης.
Η δημοπρασία θα γίνει δημόσια, φανερή, πλειοδοτική, με ανοικτές γραπτές προσφορές και στη συνέχεια με προφορικές.
Το ελάχιστο προσφερόμενο μηνιαίο μίσθωμα δε δύναται να είναι μικρότερο από 3.600 ευρώ, πλέον ποσοστού 2% επί των κάθε είδους ακαθαρίστων εσόδων του καταστήματος, με ελάχιστο σε κάθε περίπτωση εγγυημένο ποσό ετήσιων ακαθαρίστων εσόδων 500.000 ευρώ και του συνόλου του εκάστοτε ισχύοντος τέλους χαρτοσήμου επί του αθροίσματος του ως άνω μισθώματος.
Ο πλειοδότης υποχρεούται να παρουσιάσει αξιόχρεο εγγυητή, ο οποίος μπορεί να είναι φυσικό ή νομικό πρόσωπο που θα προσυπογράψει, μαζί με τον προσφέροντα, μετά το πέρας της δημοπρασίας τα πρακτικά αυτής και θα είναι αλληλεγγύως και εις ολόκληρο υπεύθυνος με τον πλειοδότη για την πιστή εκπλήρωση των όρων της υπογραφησόμενης σύμβασης, ενεχόμενος ως πρωτοφειλέτης και παραιτούμενος από το δικαίωμα της διζήσεως και της διαιρέσεως. Η διάρκεια της σκοπούμενης μίσθωσης ορίζεται δωδεκαετής (12 έτη), αρχής γενομένης από την κατάρτιση της, με δυνατότητα παράτασης της για έξι (6) ακόμη έτη με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ρόδου.
Η ετήσια αναπροσαρμογή του μισθώματος, αρχής γενομένης ήδη μετά το πρώτο έτος της μίσθωσης, ως προς τη βάση του σταθερού ποσού, θα ανέρχεται σε ποσοστό 3% επί του εκάστοτε καταβαλλομένου μισθώματος, πάντοτε όμως θα είναι τουλάχιστον ίσο με το ποσοστό αύξησης του τιμάριθμου της προηγούμενης ετήσιας περιόδου, πλέον 1%, εκτός αν αυτό είναι χαμηλότερο του 3%, οπότε θα ισχύει το τελευταίο.
Εγγύηση εκδίδεται υπέρ του συμμετέχοντος για ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό τουλάχιστον δέκα τοις εκατόν (10%) επί του ελάχιστου ετησίου μισθώματος, δηλαδή ποσού 4.320 €, η οποία μετά τη λήξη της δημοπρασίας θα επιστραφεί στους διαγωνιζόμενους, εκτός του τελευταίου πλειοδότη.
Ο μισθωτής υποχρεούται εντός μηνός από την υπογραφή του σχετικού συμφωνητικού μίσθωσης να καταθέσει εγγυητική επιστολή, ύψους 450.000 ευρώ, ελάχιστης υπολειπόμενης διάρκειας ενός έτους, με την οποία θα δηλώνεται ότι το ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεση του Δήμου Ρόδου»

http://12vima.gr


Παράπονα Ρόδου

Σχόλια

παράπονα Ρόδου

Δείτε επίσης

επικοινωνήστε

δώσε δύναμη στη φωνή σου,
κάνε τα παράπονα στον δήμαρχο,
κατήγγειλε ότι βλάπτει την κοινωνία,
διάδωσε τις πιο σημαντικές ειδήσεις,
μοιράσου χρήσιμες συμβουλές,
στείλε μας το δικό σου άρθρο
και δημοσίευσε ότι θέλεις
στο paraponarodou@gmail.com
ή συμπλήρωσε την φόρμα

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *

S M S

Αναγνώστης: Ο καθηγητής που μιλησε στην εκπομπη " Επιλογες" της ΕΡΤ 1 για την δολοφονία της Ελενης, είναι το λιγότερο που μπορώ να πω αχάριστος. Η Κοινωνία της Ρόδου ποναει και το βλέπουμε καθημερινά σε συζητήσεις μεταξυ μας αλλά και στα ΜΚΔ. Τα λόγια του προσβάλουν τον Ροδιακη λαό.

M M S

M M S

διαφημιστείτε εδώ

διαφημιστείτε εδώ
οικονομικά & αποδοτικά