επικαιρότητα

Δεν αποβλέπει σε οικονομικό όφελος η Περιφέρεια Ν. Αιγαίου από το Φράγμα Γαδουρά


Το πλαίσιο συνεργασίας μεταξύ Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και ΔΕΥΑ Ρόδου, όσον αφορά την προμήθεια του νερού από το Φράγμα Γαδουρά αποφασίστηκε στο Περιφερειακό Συμβούλιο Νοτίου Αιγαίου, με γνώμονα την εξυπηρέτηση των αναγκών ύδρευσης του νησιού της Ρόδου και τους πολίτες να είναι οι μεγάλοι ωφελημένοι από το μεγαλύτερο αναπτυξιακό έργο που έγινε ποτέ στο Νότιο Αιγαίο.
Σημειώνεται ότι είχαν προηγηθεί συναντήσεις εργασίας της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, του Δήμου Ρόδου και της ΔΕΥΑΡ, όπου συμφωνήθηκε η μεταξύ τους συνεργασία, με βάση τις παραπάνω αρχές, με δεδομένο ότι το έργο κλείνει στις 31/12/2016, οπότε και πρέπει να έχουν εκπληρωθεί όλες οι απαιτήσεις που τίθενται εκ μέρους του φορέα χρηματοδότησης του έργου, του Ταμείου Συνοχής της Ε.Ε.
Η προηγούμενη απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, η οποία προέβλεπε τη δωρεάν τροφοδοσία του δικτύου της ΔΕΥΑΡ από το Φράγμα Γαδουρά έχει ισχύ μέχρι 31/12/2016, ημερομηνία κατά την οποία η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου και η ΔΕΥΑΡ οφείλουν να έχουν συνάψει συμφωνία συνεργασίας για την παροχή του νερού.
Κατόπιν αυτών, το Περιφερειακό Συμβούλιο Νοτίου Αιγαίου, παρουσία του Δημάρχου Ρόδου Φώτη Χατζηδιάκου, ενέκρινε κατά πλειοψηφία την εισήγηση του Αντιπεριφερειάρχη Βιομηχανίας, Ενέργειας και Φυσικών Πόρων Γιάννη Φλεβάρη, σύμφωνα με την οποία, η ΔΕΥΑΡ θα καταβάλει στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου αποκλειστικά και μόνο τις δαπάνες λειτουργίας και συντήρησης του Φράγματος, ανεξαρτήτως της ποσότητας παροχής νερού.

ert


Παράπονα Ρόδου

Σχόλια

S M S

Αντιδήμαρχο ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑΣ θα έχουμε;
Αρε που είσαι Χατζή... με τον Γιαννακάκη ;;;

Μετάφραση

παράπονα Ρόδου
1 εικόνα 1000 λέξεις στο Instagram!
Δείτε επίσης