επικαιρότητα

Καθιερώνεται η χρήση του ηλεκτρονικού παραβόλου


Η επέκταση της χρήσης του ηλεκτρονικού παραβόλου ήταν ο λόγος της παράστασης, μέχρι τις 30 Ιουνίου, των εργασιών της αρμόδιας ομάδας εργασίας που έχει συγκροτηθεί για την υιοθέτηση του, όπως διευκρινίζει το υπουργείο Δικαιοσύνης .

Όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση: "Η εν λόγω παράταση σε καμία περίπτωση δε συνδέεται με αναστολή εφαρμογής του ηλεκτρονικού παραβόλου, αλλά αντίθετα με την επέκταση της χρήσης του".

Όπως είναι γνωστό, ήδη από τις 22 Ιανουαρίου, τα τέλη, τα παράβολα καθώς και τα δικαστικά έξοδα που επιβάλλονται στην πολιτική, διοικητική και ποινική δικαιοσύνη εντάσσονται προοδευτικά στην εφαρμογή του ηλεκτρονικού παραβόλου της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων.

Το υπουργείο Δικαιοσύνης τονίζει ότι :

"Το ηλεκτρονικό παράβολο αντικαθιστά σταδιακά την έντυπη μορφή παραβόλου και των σχετικών αποδεικτικών είσπραξης με στόχο να συμβάλει στην ταχύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών, καθώς και στην ουσιαστική προώθηση της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης στο Δημόσιο και στους συνεργαζόμενους με αυτό φορείς.

Υπενθυμίζεται ότι για τη διευκόλυνση του κοινού διατίθεται εγχειρίδιο από τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων για την έκδοση ηλεκτρονικού παραβόλου και έκδοση κωδικού πληρωμής του. Τα στάδια της διαδικασίας περιγράφονται αναλυτικά και στον σύνδεσμο.
Πώς γίνεται η πληρωμή του ηλεκτρονικού παράβολου

Η πληρωμή του ηλεκτρονικού παραβόλου γίνεται με τους εξής τρόπους:

1. Άμεσα με πιστωτική ή χρεωστική κάρτα Ελληνικών Τραπεζών

2. Μετά από δύο εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία πληρωμής του, στις Τράπεζες ή στα ΕΛΤΑ

3. Μέσω e-banking.

Οι πολίτες που δεν έχουν πρόσβαση στο διαδίκτυο έχουν τη δυνατότητα να εκδίδουν τα παράβολα μέσω ΚΕΠ.
Παράπονα Ρόδου

Σχόλια

Μετάφραση

παράπονα Ρόδου
1 εικόνα 1000 λέξεις στο Instagram!
Δείτε επίσης