επικαιρότητα

Άλλη μια μέρα ταλαιπωρίας στο ΙΚΑ Ρόδου


Αναγνώστης: Ταλαιπωρία σήμερα στο Ικα Ρόδου στο τμήμα μητρώου, 11.40 και έχουν περάσει 18 άτομα. Υπάρχει μόνο ένας υπάλληλος και σε αίτημα μου προς τον διευθυντή με ενημέρωσε ότι θα έρθει και άλλος. Ακόμα έρχεται... ΕΛΛΑΣ
Παράπονα Ρόδου

Σχόλια

Μετάφραση

παράπονα Ρόδου
1 εικόνα 1000 λέξεις στο Instagram!
Δείτε επίσης