επικαιρότητα

Χωματερή στα αμπέλια της Καίρ - φωτο


Αναγνώστης: Απέναντι από τους τσιγγάνους
ένα δρόμακι δεξιά πηγαίνοντας προς λ. Λίνδου
Παράπονα Ρόδου

Σχόλια

S M S

Αναγνώστης: Λεωφορείο της γραμμής... Τι παρατηρήτε?

M M S

M M S

Μετάφραση

παράπονα Ρόδου
1 εικόνα 1000 λέξεις στο Instagram!
Δείτε επίσης