επικαιρότητα

Προστασία σε 120 εκατ. καταναλωτές από τη νέα οδηγία για τα οργανωμένα ταξίδια μέσω διαδικτύουΑπό την 1η Ιουλίου του 2018 θα αρχίσει να εφαρμόζεται η νέα οδηγία για την αγορά οργανωμένων ταξιδιών μέσω διαδικτύου, για τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία επικαιροποιεί τους ισχύοντες κανόνες της Ε.Ε. σχετικά με τα οργανωμένα ταξίδια. Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η νέα οδηγία, η οποία τέθηκε σε ισχύ στις 31 Δεκεμβρίου 2015, θα προσφέρει προστασία σε 120 εκατομμύρια καταναλωτές, οι οποίοι επιλέγουν να κάνουν κράτηση πακέτων διακοπών, που συνδυάζουν πτήσεις, ξενοδοχεία ή/και ενοικίαση αυτοκινήτου, διαδικτυακά.

Οι νέοι κανόνες θα διευρύνουν την προστασία της οδηγίας για τα οργανωμένα ταξίδια (EU Package Travel Directive), πέρα από τα παραδοσιακά πακέτα διακοπών, που οργανώνονται από τους τουριστικούς πράκτορες.

Η νέα οδηγία θα ισχύει για τρία διαφορετικά είδη συνδυαστικών ταξιδιών. Προ-διατεταγμένα πακέτα, εξατομικευμένα πακέτα και τους αποκαλούμενους ταξιδιωτικούς διακανονισμούς. Από την εφαρμογή της αναμένεται να μειωθούν οι ζημιές των καταναλωτών κατά περίπου 430 εκατομμύρια ευρώ ετησίως, ως αποτέλεσμα των μέτρων που θα ληφθούν, όπως η αύξηση της προβλεψιμότητας των τιμών, η σαφήνεια στα δικαιώματα των καταναλωτών ή οι εγγυήσεις επιστροφής χρημάτων.

Οι επιχειρήσεις αναμένεται επίσης να επωφεληθούν από τις νέες διατάξεις. Στόχος της Ε.Ε. είναι να μειωθεί ο διοικητικός φόρτος για τις επιχειρήσεις και το κόστος συμμόρφωσης για τους εμπόρους από 11€ έως 8€ ανά πακέτο πώλησης.

Η νέα οδηγία έχει οριστεί να εισαγάγει ισότιμους όρους ανταγωνισμού. Η αμοιβαία αναγνώριση της προστασίας πτώχευσης είναι επίσης στην ημερήσια διάταξη, όμως, σημείο αναφοράς της παραμένουν οι λιγότερες διοικητικές επιβαρύνσεις και η αύξηση της ασφάλειας δικαίου.

Αβεβαιότητα μεταξύ των Ευρωπαίων τουριστικών πρακτόρων

Ωστόσο, οι ταξιδιωτικοί πράκτορες εμφανίζονται προβληματισμένοι και αβέβαιοι για την αποτελεσματικότητα της νέας οδηγίας, με την AIAV, την Ιταλική Ένωση ταξιδιωτικών πρακτόρων, να επισημαίνει τρία βασικά ζητήματα. Αυτά είναι:

Πρώτον, οι διαφορές στην περιφερειακή νομοθεσία για τον τουρισμό, που, όπως λέει, έχουν καταστήσει τη βιομηχανία αναποτελεσματική. Αυτό είναι που οδηγεί τους τουριστικούς πράκτορες να εξετάσουν την εφαρμογή θέσεων εργασίας, όπως ο τουριστικός τεχνικός διευθυντής. Θα είναι σημαντικό να κατανοήσουμε πώς ο εθνικός νομοθέτης θα μεταφέρει ορισμένα αποσπάσματα της νομοθεσίας.

Επιπλέον, η περιορισμένη αναφορά σχετικά με το τι τα ταξιδιωτικά γραφεία υποχρεούνται να παρέχουν.

Το τρίτο θέμα είναι το γεγονός ότι η νομοθεσία της Ε.Ε. δεν θεωρεί πως ορισμένες «τουριστικές υπηρεσίες» πρέπει να συνδέονται. Για παράδειγμα, εισιτήρια μουσείων και αεροπορικά εισιτήρια. Επιπλέον, η οδηγία δεν ισχύει για ημερήσιες εκδρομές, ούτε για οργανωμένες εκδρομές, με ανώτατο όριο δύο φορές τον χρόνο, από ψυχαγωγικές και μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα ενώσεις και ενώσεις επαγγελματικών ταξιδιών.

Εντούτοις, τα ευρωπαϊκά ταξιδιωτικά πρακτορεία βλέπουν κάποια θετικά να έρχονται με την οδηγία. Για παράδειγμα, η ρύθμιση των online πακέτων, τα οποία τελικά θα είναι ισοδύναμα με τα offline. Οι έμποροι, οι οποίοι επιλέγουν το διαδίκτυο για να κάνουν επιχειρήσεις, θα έχουν συγκεκριμένες υποχρεώσεις που θα επιβάλλονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Όμως, επί του παρόντος, η επίδραση της New Package Travel Directive είναι ελάχιστη και μένει να δούμε τι θα συμβεί όταν τεθεί και τυπικά σε ισχύ.

ΠΗΓΗ WWW.MONEY-TOURISM.GR

Σχόλια

Δείτε επίσης

παράπονα Ρόδου

εικονογράφημα

εικονογράφημα