επικαιρότητα

Όταν λέμε ΑΡΧΗ τί "ακριβώς" εννοούμε; (Βίντεο)


Η λέξις Άρχή σηματοδοτεί την σύλληψιν μιάς Ιδέας ή την έναρξιν μιάς Δράσεως.
Επί διανοημάτων, η λέξις Άρχή ορίζει την Σοφίαν ή τον Λόγον:
ΑΡΧΗ ΣΟΦΙΑΣ...
ΕΝ ΑΡΧΗ ΗΝ Ο ΛΟΓΟΣ...

Κωδικώς, ΑΡΧΗ σημαίνει την Αρχικήν Ροήν τού Φωτός, που στο Χώμα Φανερώνεται...


(Σημείωσις: Διάφορες ανακοινώσεις σχετικώς με την δράσιν τού Έλληνος Λόγου, αφορούν την περίοδον καταγραφής τού βίντεο.)


ellaniapili.blogspot.gr

Σχόλια

Δείτε επίσης

παράπονα Ρόδου

εικονογράφημα

εικονογράφημα