επικαιρότητα

Με "υποσχετικές" πληρώνεται η αγοράΤης Αλεξάνδρας Γκίτση

Οριακή μείωση της αφερεγγυότητας στο σύνολο της Ευρώπης καταγράφει για τη φετινή χρονιά, σε σχέση με το 2016, έρευνα της εταιρείας ασφάλισης πιστώσεων Atradius, που πραγματοποιήθηκε σε 13 χώρες μεταξύ των οποίων και στην Ελλάδα. Από την έρευνα της Atradius η οποία επιβεβαιώνει ότι η αγορά κινείται επί πιστώσει, προκύπτει πως τους τελευταίους 12 μήνες, τα καθυστερημένα τιμολόγια προκάλεσαν την απώλεια εσόδων στο 26,1% των ερωτηθέντων στην Ελλάδα, ενώ οι καθυστερημένες πληρωμές οδήγησαν το 20,3% των ερωτηθέντων στην Ελλάδα να αναβάλουν πληρωμές προς τους δικούς τους προμηθευτές με το 19,7% να δηλώνει ότι χρειάζονταν να λάβει ειδικά μέτρα για να διορθώσει τη ρευστότητα του.

Σε σύγκριση με τους τοπικούς μέσους όρους (εγχώριοι πελάτες: 42,6%, ξένοι πελάτες: 35,1%), οι ερωτηθέντες στην Ελλάδα απάντησαν ότι είναι πιο πιθανόν να πουλήσουν με πιστωτικούς όρους και σε εγχώριους και σε ξένους πελάτες Β2Β. Οι βασικοί λόγοι για τις καθυστερήσεις πληρωμών από εγχώριους πελάτες (B2B) στην Ελλάδα, σύμφωνα με τους επιχειρηματίες που μετείχαν στην έρευνα της Atradius, είναι η ανεπαρκής διαθεσιμότητα των κεφαλαίων σε ποσοστό 75% όταν ο μέσος όρος της Ευρώπης είναι 52,6%, η πολυπλοκότητα της διαδικασίας πληρωμής σε ποσοστό 9,5% όταν ο μ.ο. της Ευρώπης είναι 18,2%, το ανεπαρκές τραπεζικό σύστημα 20,3%, 12,8% στην Ευρώπη,

Την ίδια στιγμή η Ελλάδα (ποσοστό 51,6%) φαίνεται να είναι η χώρα που επηρεάζεται περισσότερο από τις καθυστερήσεις πληρωμών των τιμολογίων από εγχώριους πελάτες (B2B), ενώ το 2,5% της αξίας των τιμολογίων δεν εισπράττεται ποτέ, ποσοστό σχεδόν διπλάσιο από το μέσο όρο της Ευρώπης. Συγκεκριμένα ο μέσος όρος στην Ευρώπη είναι στο 1,3%, στη Σουηδία είναι στο 0,7%, στην Ισπανία στο 1,5%, στην Ιρλανδία στο 1,7%, στην Γαλλία στο 1% και στην Ιταλία στο 2%.

Καθυστερημένα τιμολόγια B2B (%)

Σε σύγκριση με την περσινή χρονιά (31,5%), η Ελλάδα έχει βιώσει αύξηση σχεδόν 7 ποσοστιαίων μονάδων στο ποσοστό των καθυστερημένων τιμολογίων B2B. Παρ’ όλα αυτά, το ποσοστό αδυναμίας πληρωμής που καταγράφεται στη χώρα είναι κάτω από το μέσο όρο της Δυτικής Ευρώπης (40,6%).

· Το 66,4% των ερωτηθέντων στην Ελλάδα ανέφερε ότι έχει βιώσει καθυστερημένες πληρωμές από τους πελάτες Β2Β τον τελευταίο χρόνο. Οι ερωτηθέντες στις άλλες Ευρωπαϊκές χώρες, όπου έγινε έρευνα, ανέφεραν καθυστερημένες πληρωμές πιο συχνά (87,8%)

· Οι Έλληνες ανέφεραν λιγότερες καθυστερημένες πληρωμές από τους εγχώριους πελάτες Β2Β τους το 2017 (85%) σε σχέση με το 2016 (94,8%). Αντιθέτως, οι καθυστερημένες πληρωμές από τους ξένους πελάτες Β2Β τους αναφέρθηκαν πιο συχνά το 2017 (47,8%) σε σχέση με το 2016 (31%).

· Οι ημέρες καθυστέρησης για εξόφληση των πωλήσεων (DSO) στην Ελλάδα αυξήθηκαν από τις 53 ημέρες το 2016 στις 60 ημέρες φέτος. Το 2017 η διαφορά μεταξύ του DSO της χώρας και του μέσου περιφερειακού DSO (44 ημέρες) είναι 2 εβδομάδες.

· Οι περισσότεροι Έλληνες ερωτηθέντες (60%) δεν περιμένουν κάποια αλλαγή στο ετήσιο DSO τους. Αν προβλέπουν κάποια αλλαγή, αυτή για τους περισσότερους ερωτηθέντες (17,2%) θα είναι μικρή επιδείνωση παρά μια αλλαγή προς το καλύτερο (13,2%).

Διάρκεια πληρωμής (μέσος όρος ημερών)

Το 2017, οι εγχώριοι και ξένοι πελάτες Β2Β που ερωτήθηκαν στην Ελλάδα, έχαιραν κάποιων από τους πιο χαλαρούς όρους πληρωμής στη Δυτική Ευρώπη.

· Ζητήθηκε από τους εγχώριους πελάτες Β2Β των ερωτηθέντων στην Ελλάδα να τακτοποιήσουν τα τιμολόγιά τους, κατά μέσο όρο μέσα σε 64 ημέρες μετά την ημερομηνία του τιμολογίου. Κατά μέσο όρο, οι αγοραστές στην Ελλάδα έχουν έναν πλήρη μήνα περισσότερο από τους εγχώριους αγοραστές σε άλλες χώρες προκειμένου να εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους όσον αφορά στις πληρωμές.

· Ζητήθηκε από τους ξένους πελάτες Β2Β των ερωτηθέντων στην Ελλάδα να τακτοποιήσουν τα τιμολόγιά τους κατά μέσο όρο σε 43 ημέρες. Αυτοί είναι επίσης κάποιοι από τους πιο ευμενείς όρους που προσφέρονται ως προθεσμία στη Δυτική Ευρώπη σε ξένους πελάτες B2B.

· Παρά τους μακρότερους κατά μέσο όρο όρους πληρωμής, η μέση εγχώρια καθυστέρηση πληρωμών της χώρας αυξήθηκε από τις 36 ημέρες στις 47 ημέρες. Οι ξένοι πελάτες Β2Β των ερωτηθέντων στην Ελλάδα πλήρωσαν επίσης με καθυστέρηση. Οι Έλληνες ερωτηθέντες έλαβαν πληρωμή κατά μέσο όρο 1 εβδομάδα αργότερα από ότι πέρυσι (2016: 6 ήμερες, 2017: 13 ημέρες).

· Αυτό σημαίνει ότι για τους Έλληνες απαιτούνται περίπου 3 μήνες από την τιμολόγηση ως την μετατροπή των καθυστερημένων τιμολογίων Β2Β σε μετρητά.

Ανείσπρακτες απαιτήσεις

Η Ελλάδα εξακολουθεί να έχει το υψηλότερο ποσοστό της συνολικής αξίας των απαιτήσεων B2B που διαγράφονται ως ανείσπρακτες (2,5%) από όλες τις χώρες στη Δυτική Ευρώπη, στις οποίες έγινε η έρευνα, και σχεδόν το διπλάσιο από το μέσο όρο όλης της περιοχής (1,3%).

· Ομοίως με ότι παρατηρήθηκε σε προηγούμενες έρευνες, οι ανείσπρακτες απαιτήσεις στην Ελλάδα αποτελούνταν σχεδόν αποκλειστικά από εγχώριες διαγραφές (εγχώριες: 2,4%, ξένες: 0,1%).

· Το 2017, η μεγαλύτερη αναλογία των ανείσπρακτων προήλθε από διαρκή καταναλωτικά αγαθά, υπηρεσίες και από τους τομείς των χημικών και των τροφίμων.

· Οι κύριοι λόγοι για τους οποίους οι απαιτήσεις Β2Β ήταν ανείσπρακτες ήταν η χρεοκοπία των πελατών (61%), η μεγάλη ηλικία του χρέους (40,6%) και η αποτυχία στις απόπειρες είσπραξης των απαιτήσεων (39,8%).

Σχόλια

Δείτε επίσης

παράπονα Ρόδου

εικονογράφημα

εικονογράφημα