επικαιρότητα

Η Αθηνά, τέκνον της Σοφίας... (Βίντεο)


Όταν η Δύναμις τού Διός συναντά την Σοφίαν τής Μήτιδος, το αποτέλεσμα είναι η γέννησις τής Αθηνάς. Το τέκνον αυτό φέρει τα χαρίσματα τών γονέων του, διότι το ΠΑ-ΙΔΙΟΝ είναι με τους γονείς του ΙΔΙΟΝ.
Πηγή:
ΕΛΛΗΝ ΛΟΓΟΣ - You Tube
ΕΛΛΑΝΙΑ ΠΥΛΗ

Σχόλια

Δείτε επίσης

παράπονα Ρόδου

εικονογράφημα

εικονογράφημα