επικαιρότητα

«Χρυσάφι» το ρεύμα στα νησιά– Αναμονή για τη διασύνδεσηΠληγή που χαίνει είναι η κατανάλωση μαζούτ στα νησιά για ηλεκτροπαραγωγή, το κόστος της οποίας μεταφέρεται στις πλάτες όλων των καταναλωτών μέσω της χρέωσης ΥΚΩ. Έτσι σύμφωνα με το ΔΕΔΔΗΕ τα κόστη για την ηλεκτροδότηση των νησιών από τη χρήση θεσμικών μονάδων, είναι σε πολλές φορές πολλαπλάσια από την ηπειρωτική Ελλάδα.

Πιο συγκεκριμένα:

Για το μήνα Μάρτιο, για την ηλεκτροδότηση στον Αγ. Ευστράτιο η συνολική παραγωγή ρεύματος προήλθε από θερμικές μονάδες κι έφτασε τις 79,58 MWh. Το μέσο πλήρες κόστος παραγωγής διαμορφώθηκε σε 1.800,33 ευρώ η MWh, δηλαδή η αξία της Kwh ανέρχεται σε 1, 800 ευρώ όταν στην Ηπειρωτική Ελλάδα με βάση το τιμολόγιο της ΔΕΗ διαμορφώνεται στα 0,09460 ευρώ ανά Kwh.

Στα Αντικύθηρα, παράχθηκε ενέργεια 22,82 Mwh και το κόστος ήταν 1.158,52 ευρώ ανά Mwh ή 1,1585 ανά Kwh. Στη Δονούσα το κόστος είναι 1.376,99 ευρώ Mwh ή 1,376 ευρώ Kwh. Στην Κρήτη το μέσο κόστος μειώνεται καθώς η παραγόμενη ενέργεια από ΑΠΕ ανήλθε σε 50.894 MWh και η ενέργεια από θερμικές μονάδες έφθασε τα 165.802,38 Mwh και το μέσο κόστος στα 0,192 ευρώ ανά Kwh. Σημειώνεται ότι η ΔΕΗ τιμολογεί την αξία της Kwh σε 0,09460 όταν η κατανάλωση είναι χαμηλότερη των 2000 Kwh το τετράμηνο.

Στη Ρόδο η παραγωγή ήταν στις 39.098 Mwh από θερμικές μονάδες και μαζί με την παραγόμενη ενέργεια από τις ΑΠΕ ήταν 6.101,37 Mwh. Η τιμή της Kwh είναι στα 0,192 ευρώ. Σύμφωνα με τα στοιχεία του ΔΕΔΔΗΕ, 32 νησιά στηρίζονται στην καύση μαζούτ ακόμη, καθώς δεν έχει ολοκληρωθεί η διασύνδεση.

Γιώργος ΑλεξάκηςΣχόλια

S M S

Αναγνώστης: Λεωφορείο της γραμμής... Τι παρατηρήτε?

M M S

M M S

Μετάφραση

παράπονα Ρόδου
1 εικόνα 1000 λέξεις στο Instagram!
Δείτε επίσης