ροή ειδήσεων

Μοσκοβισί: Οι ελληνικές αρχές είχαν την πρωτοβουλία για το κείμενο του νόμου για τα κόκκινα δάνειαOι ελληνικές αρχές είχαν την πρωτοβουλία για τη σύνταξη τόσο του αρχικού όσο και του αναθεωρημένου κειμένου του νόμου 4354/2015, για τη διαχείριση των κόκκινων δανείων και κατά συνέπεια δεν επιβεβαιώνεται ο ισχυρισμός της κυβέρνησης ότι είχε κατατεθεί πρόταση εκ μέρους της με την οποία δινόταν η δυνατότητα στον δανειολήπτη ή τον εγγυητή να εξαγοράσει το δάνειό του πριν αυτό πωληθεί, η οποία απορρίφθηκε από τους εκπροσώπους των θεσμών, σύμφωνα με την απάντηση του Επιτρόπου Οικονομικών Υποθέσεων Πιέρ Μοσκοβισί, σε ερώτηση του ευρωβουλευτή Νίκου Ανδρουλάκη, σύμφωνα με την ανακοίνωση του τελευταίου.

Ο Επίτροπος Μοσκοβισί τονίζει επίσης, ότι παρά την απουσία δυνατότητας επαναγοράς του δανείου πριν αυτό πωληθεί (όπως γίνεται στην Κύπρο και συγκεκριμένης μεθοδολογίας υπολογισμού της αξίας του δανείου, κάτι που θα βοηθούσε στην διασφάλιση των δικαιωμάτων των καταναλωτών) το υπάρχον σύστημα, όπως έχει ψηφιστεί παρέχει τις απαραίτητες διατάξεις για την προστασία των συμφερόντων των οφειλετών, είτε πρόκειται για πρωτοφειλέτες είτε για εγγυητές.

Ακολουθεί ολόκληρη η απάντηση του επιτρόπου Πιέρ Μοσκοβισί:

Το πλαίσιο για την εξυπηρέτηση και τη μεταφορά των τραπεζικών δανείων, που θεσπίστηκε με τον νόμο 4354/2015, όπως τροποποιήθηκε με τους νόμους 4389/2016 και 4393/2016 και ισχύει σήμερα, δεν συνεπάγεται οποιαδήποτε βλάβη για τους δανειολήπτες ή τους εγγυητές στο πλαίσιο της συμφωνίας εξυπηρέτησης και/ή μεταφοράς, κατά περίπτωση, και δεν θίγει κατά κανένα τρόπο τα καταστατικά ή συμβατικά τους δικαιώματα.

Οι ελληνικές αρχές είχαν την πρωτοβουλία για τη σύνταξη τόσο του αρχικού όσο και του αναθεωρημένου κειμένου του νόμου 4354/2015. Εν προκειμένω, πρέπει να σημειωθεί ότι το μνημόνιο συνεννόησης μεταξύ της Επιτροπής, η οποία ενεργεί εξ ονόματος του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας (ΕΜΣ), της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Τράπεζας της Ελλάδος οριοθετεί το πλαίσιο των μεταρρυθμίσεων και θέτει τους στόχους που πρέπει να επιδιωχθούν, ενώ η επιλογή των μέτρων και των μεθόδων εφαρμογής επαφίεται στις ελληνικές αρχές.

Όσον αφορά την προστασία των δικαιωμάτων των καταναλωτών, το σύστημα που θεσπίστηκε με τον νόμο 4354/2015, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα, σε συνδυασμό με τη συναφή παράγωγη νομοθεσία εφαρμογής, καθώς και τον νεοπαγή κώδικα δεοντολογίας, παρέχει σημαντικές κανονιστικές διασφαλίσεις με στόχο την προστασία των έννομων συμφερόντων των οφειλετών, είτε πρόκειται για πρωτοφειλέτες είτε για εγγυητές, ενώ παράλληλα θεσπίζει κατάλληλους μηχανισμούς για την εξεύρεση λύσεων στο υφιστάμενο πρόβλημα των μη εξυπηρετούμενων δανείων.

Σχόλια

Δείτε επίσης

εικονογράφημα

εικονογράφημα
loading...
Εγγραφείτε