επικαιρότητα

Υπόμνημα για άμεσες προτεραιότητες και προτάσεις με σκοπό την αναβάθμιση των ΑΣΤΕΜετά από πρόσκληση του Συλλόγου Διευθυντών Ξενοδοχείων Ρόδου, πραγματοποιήθηκε την 23.06.2017 συνάντηση εργασίας με το ΔΣ του Συλλόγου και με τους εκπροσώπους του Δ.Σ. του Συλλόγου Εκπαιδευτικού Προσωπικού των ΑΣΤΕ κ. Εμμανουήλ Κασέρη και Νικόλαο Θεοχάρη στο ξενοδοχείο Semiramis.

Συζητήθηκαν θέματα που σχετίζονται με την ποιοτική αναβάθμιση του τουριστικού προϊόντος, καθώς και επίκαιρα θέματα εκπαιδευτικής πολιτικής για τον τουρισμό.

Στη συνάντηση συζητήθηκαν ειδικότερα:
1. Η προοπτική εξέλιξης των ΑΣΤΕ Ρόδου & Κρήτης στην τριτοβάθμια τουριστική εκπαίδευση.
2. Επιδόθηκε υπόμνημα που αφορά άμεσες προτεραιότητες και προτάσεις για την αναβάθμιση των Σχολών (νέο οργανόγραμμα και πρόγραμμα σπουδών).
3. Η ανάγκη άμεσης ένταξης των ΑΣΤΕ στο 6ο επίπεδο του Εθνικού Εκπαιδευτικού Πλαισίου Προσόντων.
4. Η έναρξη συνεργασιών με τριτοβάθμια εκπαιδευτικά Ιδρύματα, ιδιαίτερα με το Πανεπιστήμιου Αιγαίου.
5. Θεσμικά και λειτουργικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι ΑΣΤΕ, ενώ τονίστηκε ιδιαίτερα η ανάγκη επίλυσής τους, προκειμένου να διαδραματίσουν οι Σχολές ηγετικό ρόλο στα πλαίσια της διεθνούς προτυποποίησης της τουριστικής εκπαίδευσης.

Προτάθηκε να επισκεφθεί το ΔΣ του Συλλόγου Διευθυντών τις εγκαταστάσεις της ΑΣΤΕΡ, κάτι που έγινε αποδεκτό. Διαπιστώθηκε, τέλος, η πλήρης ταύτιση των θέσεων των δυο Συλλόγων σχετικά με την προοπτική αναβάθμισης των ΑΣΤΕ στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, και αποφασίστηκε η περαιτέρω συνεργασία για το καλό και των δύο μερών.

Σχόλια

Δείτε επίσης

παράπονα Ρόδου

εικονογράφημα

εικονογράφημα