ροή ειδήσεων

Ἰσπανικὴ διάσωσις τραπεζῶν γιὰ …ἕνα εὐρῶ καὶ λεηλασία καταθετῶν!!!Τὰ ὁμόλογα τῆς Ἱσπανικῆς Τραπέζης Banco Popular Espanol ἐμηδενίσθησαν πρὸ ὀλίγων ἡμερῶν σὲ ἀξία, οὐσιαστικά, ὅπως καὶ οἱ μετοχές, ἐνᾦ ἡ Τράπεζα «ἐξηγοράσθη» ἀπὸ τὴν Banco Santander στὴν ἀξία μιᾶς …τσιχλόφουσκας.
300.000 Ἰσπανοί, ἔχασαν, λέει, τὶς οἰκονομίες τους.

Αὐτὴ εἶναι ἐνδεικτικὴ τῶν εἰκόνων ἀπὸ τὸ μέλλον, γιὰ πολλὲς Εὐρωπαϊκὲς τράπεζες.
Ἡ ἐφαρμογὴ τῆς νομοθεσίας τοῦ Bail in, θὰ γίνεται ἀκαριαία, σὲ δευτερόλεπτα.
Καὶ ὁ σῴζων ἑαυτὸν σωθήτω.

Ἡ Ἰσπανία ἔχει σὲ πολλὰ ἀντιστοίχους κινδύνους μὲ τὴν Ἰταλία, τὴν Γαλλία ἀλλὰ καὶ ἄλλες χῶρες.
Κι ἂς εὐχόμεθα νὰ μὴν σκάσουν μεγάλες τράπεζες, ὅπως γιὰ παράδειγμα ἡ Banco Santander, ποὺ …«διέσωσε» τὴν ἄλλη Ἱσπανικὴ τράπεζα γιὰ ἔνα (1) εὐρῶ, ποὺ εἶναι μία ἀπὸ τὶς συστημικὲς τράπεζες καὶ μὲ τὸν μεγαλύτερο κίνδυνο παγκοσμίως.

Βέργος Κωνσταντῖνος

εἰκὼν

http://filonoi.gr

Σχόλια

Δείτε επίσης

εικονογράφημα

εικονογράφημα
loading...
Εγγραφείτε