ροή ειδήσεων

Σε τροχιά υλοποίησης 8 υδατοδρόμια στο Νότιο ΑιγαίοΣε τροχιά υλοποίησης θέτει οκτώ (8) υδατοδρόμια, με την υπογραφή Προγραμματικών Συμβάσεων για τη μελέτη, κατασκευή και τις άδειες ίδρυσης και λειτουργίας τους, ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου Γιώργος Χατζημάρκος.
Συγκεκριμένα, συνυπέγραψε τις Προγραμματικές Συμβάσεις για τα υδατοδρόμια Ρόδου, Σύμης, Καρπάθου, Κάσου, Χάλκης, Καστελλορίζου και Τήλου με το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Νότιας Δωδεκανήσου και για το υδατοδρόμιο Καλύμνου με το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Καλύμνου.
Το αντικείμενο των Προγραμματικών Συμβάσεων αφορά τη συνεργασία της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου με τα δύο Δημοτικά Λιμενικά Ταμεία, προκειμένου να ξεκινήσουν οι προβλεπόμενες διαδικασίες για την μελέτη, κατασκευή και άδειες ίδρυσης και λειτουργίας των προαναφερθέντων υδατοδρομίων.
Βάσει των προβλεπομένων από τις Προγραμματικές Συμβάσεις, η Περιφέρεια αναλαμβάνει να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες ανάθεσης εκπόνησης των απαιτούμενων τεχνικών μελετών καθώς και των μελετών περιβαλλοντικών επιπτώσεων, να προωθήσει όλες τις διαδικασίες που προβλέπονται για την έκδοση αδειών ίδρυσης και λειτουργίας των υδατοδρομίων, την προμήθεια και εγκατάσταση κατάλληλου εξοπλισμού για το σταθμό Προσθαλάσσωσης – Αποθαλάσσωσης υδροπλάνων,
σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και τα προβλεπόμενα από τις μελέτες, καθώς και το κόστος για την έκδοση των αδειών ίδρυσης λειτουργίας και κατασκευής.
Τα Δημοτικά Λιμενικά Ταμεία αναλαμβάνουν να διαθέσουν χώρο εντός των λιμένων, που θα επιλεγεί κατόπιν δικής τους πρότασης ή υπόδειξης σε συνεργασία με τους μελετητές, για τη χωροθέτηση των υδατοδρομίων, χώρους εγκαταστάσεων, μηχανημάτων και μέσων που είναι απαραίτητα για τη λειτουργία τους καθώς και ό,τι άλλο απαιτείται για τη συμπλήρωση των τεχνικών φακέλων και των φακέλων αδειών ίδρυσης και λειτουργίας τους. Ο συνολικός προϋπολογισμός κάθε μιας εκ των οκτώ (8) Προγραμματικών Συμβάσεων, ανέρχεται στο ενδεικτικό και ανώτατο ποσό των 150.000 ευρώ.
Τα έργα χρηματοδοτούνται εξ ολοκλήρου από τον προϋπολογισμό της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.
Φορέας εκτέλεσης των έργων είναι η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου και κύριος των Υδατοδρομίων, τα αντίστοιχα Δημοτικά Λιμενικά Ταμεία.
Αξίζει να τονιστεί ότι η δημιουργία του δικτύου των Υδατοδρομίων στα νησιά του Νοτίου Αιγαίου, αποτελεί στόχο της Περιφερειακής Αρχής, ήδη από την πρώτη μέρα ανάληψης των καθηκόντων της, έως ένα μεγάλο αναπτυξιακό στοίχημα και ένα μέσο που θα δώσει ισχυρή ώθηση στη δυναμική τους. Για το σκοπό αυτό, υπήρξε καταλυτική η συμβολή της, μέσα από συγκεκριμένες προτάσεις που κατέθεσε στα αρμόδια υπουργεία, στο να υιοθετήσει η Πολιτεία την δημιουργία του δικτύου υδατοδρομίων, αλλά και στην αναθεώρηση, διαμόρφωση και εκσυγχρονισμό του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου, ούτως ώστε ο στόχος να καταστεί εφικτός.
Η λειτουργία υδατοδρομίων δημιουργεί μια σημαντική αναπτυξιακή προοπτική, αφού ενισχύεται ο τομέας του τουρισμού που αποτελεί για τα νησιά βασικό πυλώνα ανάπτυξης, ενώ δημιουργείται ένα σημαντικό πεδίο επένδυσης με σημαντικά οφέλη, ιδιαίτερα για τις νησιωτικές κοινωνίες.
Το δίκτυο των Υδατοδρομίων θα λειτουργήσει ευεργετικά για την άρση της απομόνωσης των απομακρυσμένων νησιών, τη σύσφιξη των σχέσεων των τοπικών κοινωνιών με τον κυρίως εθνικό κορμό της χώρας αλλά και μεταξύ τους, καθώς και την εμπορική και κοινωνική ανάπτυξη νησιών και τόπων της Περιφέρειας, που σήμερα, δικαιολογημένα αισθάνονται στο περιθώριο.
Η δραστηριοποίηση υδροπλάνων θα λειτουργήσει ως ένας εναλλακτικός τρόπος μετακίνησης, μια επιπλέον συγκοινωνιακή επιλογή, επικουρικά και συμπληρωματικά με τις υπηρεσίες που παρέχονται καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, από την ακτοπλοΐα και τις αερομεταφορές.
Επιπρόσθετα, η αξιοποίηση των υδροπλάνων εκτιμάται ότι θα συμβάλει στο να αντιμετωπιστούν οι ολοένα αυξανόμενες απαιτήσεις των μετακινήσεων, δεδομένου ότι τα υδροπλάνα δύνανται να εκτελούν πτήσεις για τη μεταφορά επιβατών (έκτακτες ή τακτικές), για περιηγητικές εκδρομές, για την μεταφορά προϊόντων (φαρμάκων, τροφίμων, Τύπου).

ert

Σχόλια

Δείτε επίσης

εικονογράφημα

εικονογράφημα
loading...
Εγγραφείτε