επικαιρότητα

Ακυρώνονται αμέσως οι εργασίες στο εργοστάσιο της ΔΕΗ στον Άγιο ΝικόλαοΒόμβα στα θεμέλια του υπό ανέγερση Υποσταθμού Υπερυψηλής Τάσης 150/20kV, στην πυκνοκατοικημένη συνοικία του Αγίου Νικολάου της πόλης της Ρόδου, βάζει η απόφαση Ενώπιον του ΣΥΠΟΘΑ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ (Συμβούλιο Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων Δωδ/σου).

Μετά από την 6η Συνεδρίαση (6-9-2017) ΣΥΠΟΘΑ –πράξη 1η με θέμα εξέταση της προσφυγής του ΑΠΟΠΕΣ κατά της με α/α 56/2017 πράξης αναθεώρησης ( ΑΔΑ: 6ΕΨΕΩ1Ρ-Ν77) της υπ αριθμ. 77/2009 οικοδομικής αδείας της Δ/νσης Πολεοδομίας Δήμου Ροδίων και κάθε συναφούς προγενέστερης ή μεταγενέστερης διοικητικής πράξης ή παράλειψης αποφασίστηκε ΟΜΟΦΩΝΑ η ακύρωση της αναθεώρησης της άδειας και η ΑΜΕΣΗ διακοπή εργασιών.


Μετά από αυτή την εξέλιξη αποδεικνύεται περίτρανα ότι οι καταγγελίες του ΑΠΟΠΕΣ όχι μόνο βάσιμες ήταν αλλά και χρήσιμες ώστε να συμβάλουν στην τήρηση της νομιμότητας και συγχρόνως να συντελέσουν ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ στην εξεύρεση της εναλλακτικής.


Την αντίθεση τους για την κατασκευή Υποσταθμού Υπερυψηλής Τάσης 150/20kV, στην πυκνοκατοικημένη συνοικία του Αγίου Νικολάου της πόλης της Ρόδου, έχουν εκφράσει εκτός από τον ΑΠΟΠΕΣ με τις ομόφωνες αποφάσεις τους τρία διαφορετικά Δημοτικά Συμβούλια (597/2009, 635/2014 και 360/2017). Την ίδια ακριβώς άποψη έχουν εκφράσει το Συμβούλιο της Τοπικής Κοινότητας Ρόδου, το ΤΕΕ-Τμήμα Δωδ/νησου με ομόφωνες αποφάσεις τριών διαδοχικών διοικήσεών του (462/09, 147/14, 34/16, 84/17), όλοι οι διατελέσαντες Δήμαρχοι Ρόδου, και κοινωνικοί φορείς.

Επισυνάπτουμε σημερινή φωτογραφία του «αυθαίρετου» της ΔΕΗ ΑΕ. Τα συμπεράσματα δικά σας...

Για το ΔΣ

Σχόλια

Μετάφραση

παράπονα Ρόδου
1 εικόνα 1000 λέξεις στο Instagram!
Δείτε επίσης