επικαιρότητα

Διευρύνονται οι εισοδηματικές ανισότητες στον κόσμο το 2017Στα 280 τρισ. δολάρια, από 263 τρισ. το 2016 και από τα 220 τρισ. το 2007, πριν δηλαδή από την παγκόσμια χρηματοοικονομική κρίση, διαμορφώθηκε το 2017 ο παγκόσμιος ιδιωτικός πλούτος του πλανήτη. Με βάση την πυραμίδα του πλούτου που αποτυπώνεται στην έρευνα των καθηγητών και της παγκόσμιας βάσης δεδομένων σε περισσότερες από 200 χώρες της Credit Suisse οι εισοδηματικές ανισότητες διευρύνονται, καθώς 36 εκατ. άνθρωποι που ελέγχουν περιουσιακά στοιχεία σε χρηματοοικονομική και φυσική μορφή αξίας μεγαλύτερης του 1 εκατομμυρίου δολαρίων, αν και αντιστοιχούν μόλις στο 0,7% του παγκόσμιου ενήλικου πληθυσμού, διαθέτουν περιουσία 128,7 τρισ. δολαρίων, δηλαδή ελέγχουν το 45,9% του παγκόσμιου πλούτου. Το περίφημο 1% του πλανήτη μάλιστα ελέγχει το 50,1% του παγκόσμιου πλούτου. Παράλληλα, 391 εκατομμύρια, που αντιστοιχούν στο 7,9% του ενήλικου πληθυσμού, με περιουσία 10.0000 -1.000.000 δολαρίων ελέγχουν το 39,7% του παγκόσμιου πλούτου, δηλαδή 111,4 τρισ. δολ.Στην «τάξη των φτωχών» το 70,1% του πληθυσμού

Η μεσαία τάξη, δηλαδή αυτοί που έχουν περιουσία 10.000-100.000 δολάρια και αντιστοιχούν σε 1,05 δισεκατομμύρια κατοίκους (21,3% του ενήλικου πληθυσμού), διαθέτει περιουσία 32,5 τρισ. δολ. ή το 11,6% του παγκόσμιου πλούτου.
Η «τάξη των φτωχών» αυτού του κόσμου, δηλαδή όσοι διαθέτουν περιουσία μικρότερη των 10.000 δολαρίων και αφορά 3,47 δισεκατομμύρια ανθρώπους που αντιστοιχούν στο 70,1% του ενήλικου πληθυσμού, διαθέτουν συνολική περιουσία 7,6 τρισ. δολαρίων, ελέγχοντας μόλις στο 2,7% του παγκόσμιου πλούτου.


Οι Ηνωμένες Πολιτείες ήταν ο μεγάλος κερδισμένος για το 2017, καθώς ο πλούτος αυξήθηκε κατά 8,5 τρισεκατομμύρια δολάρια δηλαδή πάνω από το μισό του νέου πλούτου που δημιουργήθηκε στον κόσμο (16,7 τρισ. δολ.).
Ακολουθούν με αύξηση πλούτου 1,71 τρισ. δολ. η Κίνα και με αύξηση 1,05 τρισ. δολ. η Γερμανία. Στον αντίποδα η Ιαπωνία εμφανίζεται ο μεγάλος χαμένος με μείωση πλούτου 1,55 τρισ. δολ., ενώ η Ελβετία παραμένει η χώρα με τον μεγαλύτερο πλούτο ανά ενήλικο, ο οποίος αυξήθηκε κατά 130% από το 2000 στα 537.600 δολάρια το 2017.

Σχόλια

Μετάφραση

παράπονα Ρόδου
1 εικόνα 1000 λέξεις στο Instagram!
Δείτε επίσης